Christine Oljelund

Innovations- och kvalitetsstrateg @ Stockholms stad

Christine Oljelund är personcertifierad innovationsledare och arbetar som innovations- och kvalitetsstrateg på Stockholm Lab i Stockholms stad. Stockholm Lab bidrar till att öka innovationsförmågan i stadens verksamheter. Det handlar om att stödja, stimulera och inspirera stadens medarbetare att arbeta med innovationer och att främja en kultur där vi vill och vågar.

Talks