Kom och bygg relationer för ung innovationskraft!

Koalitionen för ung innovationskraft bjuder in till en workshop med mellanmänskliga relationer i fokus. Hur kan vi som aktörer bli bättre på att samverka, sprida kunskap och mobilisera oss kring frågor som på sikt kan stärka och främja ungas innovationskraft?
Vid workshopen kommer det finnas möjlighet att diskutera följande utmaningar:
  • Fokus på mottagarstruktur: Hur kan vi adressera utmaningen medatt ungas input inte tas emot av de med mandat att följa upp med förändringar?
  • Fokus på relationer och kommunikation: Hur kan vi göra offentliga tjänster mer tilltalande, attraktiva och framförallt tillgängliga för unga?
  • Tvärsektoriell samverkan: Hur kan aktörer som arbetar med att involvera unga bli bättre på att samarbeta och stärka varandra över sektorsgränserna?
  • Systeminnovation: Hur kan vi främja innovation inom systemet genom exempelvis intraprenörskap och nya finansieringsstrukturer? Vad får det föreffekt om vi anställer unga för att driva offentliga initiativ?
Dessa utmaningar har hamnat i fokus inom, den av MSI nyligen upprättade, ”Koalitionen för ung innovationskraft” –ett forum som arbetar med frågor om framtidens arbetsmarknad, innovationsstrategier och ungas delaktighet.
Workshopen riktar sig till dig som vill veta mer om eller engagera dig i koalitionens arbete. Utifrån dina erfarenheter och din verksamhet välkomnar vi dina analyser och reflektioner!
Moderatorer: Sofie Andersson & Cissi Dahl, Schvung
Värd: Mötesplats Social Innovation

Deltagare vid sessionen: Tomas Andersson, Boost By FC Rosengård | Nour Habib, Trygg Rätt | Martina Oxling, Sustainable future hub/PE teknik & arkitektur | Sofie Andersson & Cissi Dahl, Schvung | Oscar Sjökvist, Unga Rörelsehindrade | Niclas Melin, NetPort Science Park | Kosovar Gashi, AFRY | Vlora Makolli, Tillsammans i Förening (TiF) | Christine Oljelund, Stockholms stad | Oliwer Karlsson, Youth 2030, Jan Abrahamsson, Sopact, Socialhögskolan vid Lunds universitet Majda Dzanic, Malmö stad Carola Samuelsson, Borås stad & RISE