Koalition för ung innovationskraft – ett forum för frågor om framtidens arbetsmarknad, innovationsstrategier och ungas delaktighet

Idag står vi inför en situation då de enklare jobben blir färre samtidigt som det ställs allt högre kompetenskrav på arbetstagare. På samma gång visar en intressant trend att personer på högkvalificerade jobb ofta behöver kompetensutveckling inomområden där unga ligger i framkant.
Det kan handla om användningen av digitala verktyg, kommunikationsstrategier och mod att göra nya saker på nya sätt. Frågan vi ställer oss blir således –är det dags att omvärdera och ompröva samhällets syn på ungas kunskaper och kompetenser?
Under hösten har MSI skapat ”Koalition för ung innovationskraft” – ett forum som arbetar med frågor om framtidens arbetsmarknad, innovationsstrategier och ungas delaktighet. Workshopen riktar sig till dig som vill veta mer om eller engagera dig i koalitionens arbete. Utifrån dina erfarenheter och din verksamhet välkomnar vi dina analyser och reflektioner!
Moderatorer: Sofie Andersson & Cissi Dahl, Schvung
Värd: Mötesplats Social Innovation
Deltagare vid sessionen: Tomas Andersson, Boost By FC Rosengård | Nour Habib, Trygg Rätt | Martina Oxling, Sustainable future hub/PE consulting | Sofie Andersson & Cissi Dahl, Schvung | Oscar Sjökvist, Unga Rörelsehindrade | Niclas Melin, NetPort Science Park | Kosovar Gashi, AFRY | Vlora Makolli, Tillsammans i Förening (TiF) | Christina Oljelund, Stockholms stad | Oliwer Karlsson, Youth 2030