Elinor Samuelsson

Grundare @ BrightAct

Elinor Samuelsson är grundare av BrightAct – en plattform som stödjer våldsutsatta genom tvärsektoriell samverkan. BrightAct vann såväl Hack the Crisis Sweden som the Global Hack – världens största hackathon. Nu hyllas de av EU:s Innovationsråd, Svenska Regeringen och internationella experter. Elinor har en internationell karriär inom användarvänlig design med expertis på människans beteende och behov i digitala miljöer.

Talks