Eva Carlsson

Ansvarig för socialt företagande @ Tillväxtverket

Arbetar med regeringsuppdraget att utveckla socialt företagande och samhällsentreprenörskap som bidrar till en hållbar utveckling. Eva har många års erfarenhet av sektorn och ett brett nätverk i hela landet.

Talks