Fadi Barakat till SI Summit.

Fadi Barakat

Näringslivsutvecklare @ Malmö stad

En ny demografi med internationell prägel växer fram i Sverige. Framtida kollegor och kandidater ställer nya krav och vill bidra. Vilka krav ställer detta på det nya ledarskapet? Hur kan du som ledare bidra till ökad inkludering och hållbar mångfald? Genom att ta avstamp i sin egen historia och sina upplevelser kring mångfald samt utanförskap arbetar Fadi Barakat med inkludering och att ändra attityder för att skapa ett hållbart samhälle.

Talks