Krisdriven innovation: Tillgänglighet i fokus. Samhällsnytta, inkludering, jämlikhet.

För att nå ut med nödvändig information på jämlika villkor satsade Malmö stad tidigt under Coronakrisen på mångspråkig kommunikation med det lokala, diversifierade näringslivet. I samverkan med The Social Few, som har digital spetskompetens och fokus på inkludering, träffade staden rätt i sin kommunikation.

  • Varför valde vi att kommunicera på flera språk?
  • Varför var data så viktigt i kommunikationen?
  • Vad lärde vi oss?
  • Hur ser vi på framtiden?

Möt Malmö stad, The Social Few, Danji och Skandia i ett samtal om en tid då innovationer blev vardag och principerna från Agenda 2030 om att inte lämna någon utanför och att samarbeta över organisations- och sektorsgränser blev innovationernas mittpunkt.

I seminariet vill Malmö stad konkretisera lärdomar och lyfta innovationer och processer som mer eller mindre tvingats fram på grund av krisen, och som kan bidra till ett mer inkluderande och hållbart samhälle, både här och nu och på sikt. Du som lyssnar får med dig konkreta medskick och förståelse för hur minskad ojämlikhet kan dämpa krisens negativa effekter.

Värd: Malmö stad
Moderator: Dona Hariri
Deltagare: Suzan Hourieh Lindberg, Micael Nord, Ingela Mauritzon, Fadi Barakat, Roko Kursar och Shahan Sajadi.