Fredrik Hillelson till Social Innovation Summit 2020

Fredrik Hillelson

VD och grundare @ Novare

Fredrik Hillelson är VD och grundare av Novare. Fredrik har genom åren genomfört fler än tusen rekryteringsuppdrag, främst för roller till ledningsgrupper och styrelser. Fredrik Hillelson arbetar brett med både internationella och svenska företag inom näringsliv, offentlig sektor, kultursfären, stiftelser samt frivillig- och intresseorganisationer. Han är även en ofta anlitad föreläsare och talar gärna om jämlik rekrytering och mångfald.

Talks