Re-skilling, samverkan och innovativ krishantering när flygen stannade på marken

Vid snabba och intensiva samhälleliga skiften efterfrågas ofta ny kunskap, kompetens och tillgång på arbetskraft för att möta rådande behov och utmaningar, s.k re-skilling – innovationer för kompetensförsörjning och nya partnerskap. Att Coronakrisen tvingat företag, organisationer och individer att tänka om och tänka nytt när det gäller just detta är tydligt.

Mötesplats Social Innovation bjuder in till ett panelsamtal med tre organisationer som stått i frontlinjen för innovativ re-skilling under den utmanande våren. När flygen stannade på marken stod SAS-personal utan arbetsuppgifter, men det dröjde inte länge förrän ett samarbete mellan SAS, Novare och Sophiahemmets högskola upprättades. Efter en skräddarsydd utbildning kunde permitterad SAS-personal, snabbt gå in och avlasta sjukvården i Stockholmsregionen.

Samtalet lyfter frågor kring re-skilling och omställning i en komplex samtid. Vilka lärdomar tar vi med oss från vårens krishantering, för att accelerera utvecklingen av mer resilienta organisationer och samhällen efter att Covid-19 klingat av?

Moderator: Beata Wickbom

Deltagare: Fredrik Hillelson, Novare | Johanna Adami Sophiahemmet | Karin Nyman, SAS | Joakim Netz, Jönköping universitet