Fredrik Lindencrona

FoU-ansvarig och internationell samordnare @ Sveriges Kommuner och Regioner

Fredrik Lindencrona har en bakgrund som psykolog och arbetar nu inom Region Stockholm med fokus på främjande och förebyggande insatser. Inom regionen leder han bland annat det tvärsektoriella strategiarbetet för psykisk hälsa. Fredrik arbetar även för Sveriges Kommuner och Regioner där han är med och driver ett nationellt utvecklingsprogram för psykisk hälsa i samarbete med Socialdepartementet.

Talks