Jens Magnusson

Välfärdsekonom @ SEB

Jens Magnusson är SEBs expert på privatekonomi och välfärdsfrågor. Han analyserar, kommunicerar och debatterar frågor om t.ex. välfärdsfinansiering och pensioner och är en flitigt anlitad föreläsare inom en rad ekonomiskpolitiska områden.

Talks