Johanna Adami till social innovation summit 2020

Johanna Adami

Rektor @ Sophiahemmets Högskola

Johanna Adami har en bakgrund som läkare, folkhälsovetare och professor i klinisk epidemiologi. Hon har även jobbat med hälsoinnovationer inom näringslivet, myndighetsvärlden och regeringskansliet.  Johanna Adami driver flera tvärdisciplinära forskningsprojekt med mål att ta fram evidensbaserade metoder och verka för att dessa implementeras i vården. Som rektor för Sophiahemmets Högskola har hon haft en central roll i satsningarna att omskola SAS-permitterad personal för att gå in och stötta vården under coronapandemin.

Talks