Josefin Aggestam

Projektledare @ Policy in Practice

Josefin har arbetat som konsult i utvärdering, utredning och samhällsanalys på kvalificerad nivå i 12 år. Hennes kompetens ligger inom områdena arbetsmarknad, folkhälsa, hållbar stadsutveckling, organisationsutveckling och förändringsledning. Josefin är även anställd som verksamhetsutvecklare på ledningsstaben vid Malmö Universitet, där hon driver verksamhetsövergripande utvecklingsprojekt.

Talks