Judit Wefer

Responsible for social innovation @ Vinnova

Judit Wefer is responsible for the Social Innovation program at Vinnova, Sweden’s innovation agency. For the past three years, Judit has driven the work with the government’s strategy to promote social innovation and social enterprises and worked to strengthen the Swedish ecosystem for social innovation.

Judit Wefer ansvarar för programmet Social innovation vid Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.  Judit har de senaste tre åren drivit arbetet med regeringens strategi att främja social innovation och sociala företag och arbetat med att stärka det svenska ekosystemet för social innovation.

Talks