Majda Dzanic

Arbetsmarknadssekreterare @ Malmö stad

Majda arbetar idag på samverkansplattformen UngMalmö inom Malmö Stad där målet är att minska ungdomsarbetslösheten i staden. Hon har tidigare även arbetat på bland annat Arbetsförmedlingen och har en bakgrund inom statsvetenskap. Majda har ett stort intresse för hur den offentliga sektorn bidrar till samhällsutvecklingen samt förhållandet mellan innovation och den offentliga sektorn.

Talks