Malin Lindberg

Professor @ Luleå tekniska universitet

Malin Lindberg forskar om hur sociala innovationer utvecklas och stöttas inom den ideella, offentliga och privata sektorn. Hon använder en deltagande forskningsansats, där samhällsaktörer aktivt involveras i kunskapsutvecklingen. Läs mer om innovationsforskning. 

Talks