Margareta Rämgård

Forskare @ Malmö universitet

Margareta Rämgård är docent i vårdvetenskap och doktor i kulturgeografi med inriktning hälsa. Margareta har bland annat utarbetat arbetsmodeller för tvärvetenskapliga hälsofrämjande innovationer för integration i urbana bostadsmiljöer. Hon är också specialiserad inom deltagarbaserade metoder och arbetar sedan fem år tillbaka med att utveckla verktyg för att mäta ”social impact” i användardrivna processer.

Margareta är bland annat styrelseledamot i SPARC (Swedish Participatory action Community) och svensk representant i ICPHR (International Colloboration of participatory health research).

Talks