Martin Grander

Forskare @ Malmö universitet

Martin Grander är fil dr i urbana studier och arbetar som forskare på Malmö universitet där han är föreståndare för forskningsmiljönStudier i boende och välfärd. Hans forskning rör sig kring socialt hållbar stadsutveckling med ett särskilt fokus på boendefrågor. Som en av Sveriges ledande forskare på sociala aspekter av bostadsförsörjning är han ofta anlitad som expert inom området och sitter bland annat med i Boinstitutets kunskapsråd.

Talks