Martina Oxling

Strateg @ PE Teknik & Arkitektur

Martina Oxling är strateg på PE Teknik & Arkitektur och driver bl.a. Sustainable Future Hub på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet som är ett samverkansnav för studenter, forskare och externa aktörer med fokus på ekonomisk och social hållbarhet. Läs mer här: https://www.ehl.lu.se/samverkan/sustainable-future-hub.

Talks