Micael Nord talar på Social Innovation Summit 2020.

Micael Nord

Näringslivsdirektör @ Malmö stad

Micael Nord arbetar som näringslivsdirektör och som avdelningschef för Omvärld och näringsliv på stadskontoret, Malmö stad. Micael har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i gränslandet mellan det offentliga, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Micael har tidigare bl.a. arbetat som utvecklingschef i Göteborgs Stad, som stabschef på Svenska ESF-rådet och som biträdande utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Talks