Nickilina Heikkilä

Strategic Change Manager @ Inkludera

Nickilina är Strategic Change Manager på Inkludera, en non-profit som jobbar med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Inkludera har sedan 2011 arbetat med att professionalisera sociala organisationer och hjälpa dem att växa. Inkluderas samarbetsorganisationer jobbar med 25 000 personer i utsatta målgrupper, i över 80-talet kommuner och stadsdelar.

Talks