Långsiktiga partnerskap – en framgångsfaktor för hållbarhet och innovationsförmåga

En framgångsfaktor för nya innovativa hållbarhetslösningar, har visat sig vara samverkan i olika former av partnerskap mellan offentlig och idéburen sektor. Framförallt om man kan undvika samverkan som kortsiktiga projekt, utan istället satsa långsiktigt och jobba nära sina partners. Men vad krävs för framgångsrik samverkan, vilka är vinsterna för de olika aktörerna och vilka är utmaningarna? Vilken betydelse har långsiktiga partnerskap i kristider?

I denna session låter vi sociala entreprenörer och deras kunder i offentlig sektor berätta om varför långsiktiga partnerskap är viktiga, och hur det skapar både stabilitet och möjliggör innovation.

Sessionen riktar sig till såväl sociala entreprenörer som tjänstemän och politiker som vill lära sig mer om vinsterna av långsiktiga partnerskap.

Värd: Vinnova

Moderator: Inkludera