Patrick Lindqvist

Innovationsstrateg @ Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad

Som ett led i Helsingborg stads satsning på Innovation och H22 arbetar Patrick med att etablera förutsättningarna för systematisk innovation inom stadens förvaltningar samt rätt stöd från stadens centrala stödfunktioner. Patrick har tidigare jobbat som ledare i olika organisatoriska förändringsresor där agilitet och innovation stått i fokus.

Talks