Sara Skoog Waller

Fil. dr. i psykologi @ Högskolan i Gävle

Sara Skoog Waller är fil. dr. i psykologi och forskar om våld i nära relationer vid Högskolan i Gävle. Saras forskning handlar om vilken betydelse social isolering och sociala nätverk har för våldsutsatta, om metoder för upptäckande och förebyggande av våld i nära relationer samt om hur stöd och hjälp kan förbättras.

Talks