Tove Nordström

Verksamhetschef @ Social Entrepreneurship Forum

Tove Nordström har strategisk erfarenhet av kommunikation och affärsutveckling med bakgrund i kommunikationsbyråer i London med fokus på samhällsentreprenörskap samt miljömässig och social hållbarhet. Hon är medförfattare till boken Communicating Causes och arbetar nu med att främja hållbara affärsmodeller genom att koppla samman samhällsentreprenörer och företagare.

Talks