Ylva Saarinen

VD och grundare @ Policy in Practice

Ylva har 15 års erfarenhet av analys, utredning, utvärdering och processledning. Efter anställningar och konsultuppdrag i offentlig sektor på såväl nationell som regional och lokal nivå, samt i privat och ideell sektor har hon spetskompetens inom regional utveckling och tillväxt, social hållbarhet och partnerskap mellan idéburen och offentlig sektor.

Talks