Hanna Gerdes

Människorättsjurist, författare, föreläsare och moderator @ Hanna and Goliath Law & Education

Hanna är grundare av Hanna and Goliath Law & Education och har bl.a. skrivit boken “Barnets rätt – en bok om barnkonventionen”. Hanna har tidigare arbetat som utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, varit politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten samt sakkunnig på Diskrimineringsombudsmannen och Byrån mot Diskriminering.