Barn och unga i det digitala – hur säkrar vi välmående och innovationskraft?

Den pågående pandemin har markant ökat digitaliseringstakten i samhället, så också för barn och unga. Utvecklingen har skapat möjligheter för barn och ungas uttryck, men också utmaningar. Särskilt för de barn och unga vars sociala skyddsnät plötsligt stängdes ned i takt med att skolor och fritidssysselsättningar pausades och flyttade till digitala gränssnitt i Covid-19s spår.

Digitala vägar för kommunikation och socialiseringen är ju på många sätt inget märkvärdigt för barn, men den här sessionen sätter fokus på möjligheter och utmaningar som uppstått för barn och unga till följd av den snabba digitala omställning vårt samhälle gjort under 2020.

Vilka utmaningar ges prioritet när barnen själva tar rodret i Kids Hack the Crisis, och hur kan olika samhällsaktörer nu ta vid för att stötta de föreslagna lösningarna? Vilken roll spelar vuxna i barnens närhet och vilken kompetensutveckling behövs i ett samhälle som månar om barns välmående också på digitala plattformar?

Välkommen till en session om digitala beteenden, risker och möjligheter med fokus på barn och unga.

Deltagare:

  • Pernilla Baralt, Generalsekreterare, Unicef Sverige
  • Cem Celepli Atci, VD och grundare, Snaptive
  • Maja Frankel, Generalsekreterare, Friends
  • Siri Helle, Psykolog, författare och föreläsare

Moderator: Hanna Gerdes, Människorättsjurist, författare, föreläsare och moderator vid Hanna and Goliath Law & Education