Sessionsvärd: Malmö stad

Krisdriven innovation: Tillgänglighet i fokus. Samhällsnytta, inkludering, jämlikhet.

För att nå ut med nödvändig information på jämlika villkor satsade Malmö stad tidigt under Coronakrisen på mångspråkig kommunikation med det lokala, diversifierade näringslivet. I samverkan med The Social Few, som har digital spetskompetens och fokus på inkludering, träffade staden rätt i sin kommunikation.

  • Varför valde vi att kommunicera på flera språk?
  • Varför var data så viktigt i kommunikationen?
  • Vad lärde vi oss?
  • Hur ser vi på framtiden?

Möt Malmö stad, The Social Few, Danji och Skandia i ett samtal om en tid då innovationer blev vardag och principerna från Agenda 2030 om att inte lämna någon utanför och att samarbeta över organisations- och sektorsgränser blev innovationernas mittpunkt.

I seminariet vill Malmö stad konkretisera lärdomar och lyfta innovationer och processer som mer eller mindre tvingats fram på grund av krisen, och som kan bidra till ett mer inkluderande och hållbart samhälle, både här och nu och på sikt. Du som lyssnar får med dig konkreta medskick och förståelse för hur minskad ojämlikhet kan dämpa krisens negativa effekter.

Suzan Hourieh Lindberg, VD och medgrundare, The Social Few

Suzan är VD och medgrundare till The Social Few, Nordens enda data-driven tillväxtbyrå med digital spetskompetens och som arbetar för ett mer inkluderande Sverige. Hon har bakgrund inom statistik, kommunikation, affärsutveckling och tech med fokus på minoritetsgrupper och icke normativa perspektiv med syftet att bättre framtidssäkra organisationer samt skapa resilienta samhällen, inte minst i kris.

Micael Nord, näringslivsdirektör, Malmö stad

Micael Nord talar på Social Innovation Summit 2020.

Micael Nord arbetar som näringslivsdirektör och som avdelningschef för Omvärld och näringsliv på stadskontoret, Malmö stad. Micael har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i gränslandet mellan det offentliga, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Micael har tidigare bl.a. arbetat som utvecklingschef i Göteborgs Stad, som stabschef på Svenska ESF-rådet och som biträdande utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Ingela Mauritzon, VD och medgrundare, Danji

Ingela Mauritzon är medgrundare och VD på Experience Management byrån Danji i Lund. Sen de startade i 2015 har Danji analyserat och predicerat beteende hos medarbetare och kunder på några av världens största bolag. Danji har unik kompetens inom vård och omsorg och har även analyserat patient- och medborgarupplevelse på flera kontinenter.

Ingela har lång erfarenhet i Singapore och Kina där hon arbetade för UD med migrationsfrågor samt inom specialistsjukvården. Hon har MSc i entreprenörskap från Lunds Universitet och har forskat inom patientupplevelse.

Fadi Barakat, Näringslivsutvecklare, Näringslivskontoret Malmö stad

Fadi Barakat till SI Summit.

En ny demografi med internationell prägel växer fram i Sverige. Fram­tida kollegor och kandidater ställer nya krav och vill bidra. Vilka krav ställer detta på det nya ledarskapet? Hur kan du som ledare bidra till ökad inkludering och hållbar mångfald? Genom att ta avstamp i sin egen historia och sina upplevelser kring mångfald samt utanförskap arbetar Fadi med inkludering och att ändra attityder för att skapa ett hållbart samhälle.

Roko Kursar, Kommunstyrelsens i Malmös vice ordförande

Roko Kursar - Social Innovation Summit 2020

Roko Kursar (L) är född och uppvuxen i Malmö och har varit politiskt aktiv i över 10 år. Sedan 2014 har Roko suttit i Malmö stads kommunstyrelse. Idag är Roko förste vice ordförande i kommunstyrelsen, men även kommunalråd med ansvar för funktionsstöd och ordförande i funktionsstödsnämnden.

Shahan Sadjadi, Företagsrådgivare, Skandia

Shahan är initiativtagare till samverkansprojektet ”Stöd till Företag”. Under sina 12 år inom bank och finans har han utmärkt sig som en länk mellan näringslivet och flertalet institutioner. Shahan är medlem i Mensa och tror starkt på förenklingsprocesser. I sitt yrke hjälper han bolag att fatta beslut inom kapitalplaceringar och tjänstepension.

 

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter