SOCIAL INNOVATION SUMMIT 2020 - Keynotes: Jos de Blok, Margaret Heffernan & Caroline Casey

This year’s theme

This year’s partners

At this year's Social Innovation Summit, we explore how we as a society can learn, grow and transition into a better future, together.

NEWS

KEYNOTES

Caroline Casey
plus

Caroline Casey

The Valuable 500

Jos de Blok
plus

Jos de Blok

Buurtzorg

Margaret Heffernan
plus

Margaret Heffernan

University of Bath

SPEAKERS

Cissi Dahl
plus

Cissi Dahl

Schvung

Elinor Samuelsson
plus

Elinor Samuelsson

BrightAct

Ester Barinaga
plus

Ester Barinaga

Lunds universitet | Copenhagen Business School

Fadi Barakat
plus

Fadi Barakat

Malmö stad

Fredrik Hillelson
plus

Fredrik Hillelson

Novare

Hanna Gerdes
plus

Hanna Gerdes

Hanna and Goliath Law & Education

Indy Johar
plus

Indy Johar

Dark Matter Labs

Ingela Mauritzon
plus

Ingela Mauritzon

Danji

Jenny Malmsten
plus

Jenny Malmsten

Joakim Netz
plus

Joakim Netz

Tekniska Högskolan vid Jönköpings universitet

Johanna Adami
plus

Johanna Adami

Sophiahemmets Högskola

Karin Nyman
plus

Karin Nyman

SAS

Maja Frankel
plus

Maja Frankel

Friends

Malin Lindberg
plus

Malin Lindberg

Luleå tekniska universitet

Micael Nord
plus

Micael Nord

Malmö stad

Michele-Lee Moore
plus

Michele-Lee Moore

Stockholm Resilience Centre

Per Olsson
plus

Per Olsson

Stockholm Resilience Centre

Pernilla Baralt
plus

Pernilla Baralt

UNICEF Sweden

Roko Kursar
plus

Roko Kursar

Kommunstyrelsen Malmö

Shahan Sadjadi
plus

Shahan Sadjadi

Skandia

Sofia Breitholtz
plus

Sofia Breitholtz

Reach for Change

Sofie Andersson
plus

Sofie Andersson

Schvung

Sofie Wahlström
plus

Sofie Wahlström

BrightAct

Suzan Hourieh Lindberg
plus

Suzan Hourieh Lindberg

The Social Few

TICKETS | 295 kr

Buy your tickets today

The tickets are 295 sek for two days. The summit is all digital. For the full experience you will need a computer and an internet connection.

SCHEDULE

 • WELCOME!
 • OPENING KEYNOTE – MARGARET HEFFERNAN
 • Q&A’s
 • PLENARY
 • PARALLEL SESSIONS
 • PITCH SESSIONS | ARTS & CULTURE

3 h

 • WELCOME BACK!
 • PARALLEL SESSIONS
 • KEYNOTE
 • Q&A’s
 • PLENARY
 • PITCH SESSIONS | ARTS & CULTURE

2 h

 • WELCOME!
 • KEYNOTE – JOS DE BLOK
 • Q&A’s
 • PLENARY
 • PARALLEL SESSIONS
 • PITCH SESSIONS | ARTS & CULTURE

3 h

För att nå ut med nödvändig information på jämlika villkor satsade Malmö stad tidigt under Coronakrisen på mångspråkig kommunikation med det lokala, diversifierade näringslivet. I samverkan med The Social Few, som har digital spetskompetens och fokus på inkludering, träffade staden rätt i sin kommunikation.

 • Varför valde vi att kommunicera på flera språk?
 • Vad lärde vi oss?
 • Hur ser vi på framtiden?

Möt Malmö stad, The Social Few, Danji och Skandia i ett samtal om en tid då innovationer blev vardag och principerna från Agenda 2030 om att inte lämna någon utanför och att samarbeta över organisations- och sektorsgränser blev innovationernas mittpunkt.

I seminariet vill Malmö stad konkretisera lärdomar och lyfta innovationer och processer som mer eller mindre tvingats fram på grund av krisen, och som kan bidra till ett mer inkluderande och hållbart samhälle, både här och nu och på sikt. Du som lyssnar får med dig konkreta medskick och förståelse för hur minskad ojämlikhet kan dämpa krisens negativa effekter.

1 h

Online (Zoom)

Idag står vi inför en situation då de enklare jobben blir färre samtidigt som det ställs allt högre kompetenskrav på arbetstagare. På samma gång visar en intressant trend att personer på högkvalificerade jobb ofta behöver kompetensutveckling inomområden där unga ligger i framkant.
Det kan handla om användningen av digitala verktyg, kommunikationsstrategier och mod att göra nya saker på nya sätt. Frågan vi ställer oss blir således –är det dags att omvärdera och ompröva samhällets syn på ungas kunskaper och kompetenser?
Under hösten har MSI skapat ”Koalition för ung innovationskraft” – ett forum som arbetar med frågor om framtidens arbetsmarknad, innovationsstrategier och ungas delaktighet. Workshopen riktar sig till dig som vill veta mer om eller engagera dig i koalitionens arbete. Utifrån dina erfarenheter och din verksamhet välkomnar vi dina analyser och reflektioner!
Moderatorer: Sofie Andersson & Cissi Dahl, Schvung
Värd: Mötesplats Social Innovation
Deltagare vid sessionen: Tomas Andersson, Boost By FC Rosengård | Nour Habib, Trygg Rätt | Martina Oxling, Sustainable future hub/PE consulting | Sofie Andersson & Cissi Dahl, Schvung | Oscar Sjökvist, Unga Rörelsehindrade | Niclas Melin, NetPort Science Park | Kosovar Gashi, AFRY | Vlora Makolli, Tillsammans i Förening (TiF) | Christina Oljelund, Stockholms stad | Oliwer Karlsson, Youth 2030

1 h

Online (Zoom)

 • WELCOME BACK!
 • PARALLEL SESSIONS
 • KEYNOTE – CAROLINE CASEY
 • Q&A’s
 • PLENARY
 • PITCH SESSIONS | ARTS & CULTURE

2 h

Lokalerna i våra städer har sedan tidigare designats med utgångspunkten att fungera för enstaka syften. På flera håll i världen testas och används idag lokala valutor för att skapa nya handelsutbyten, rörelsemönster, och ökad interaktion. Denna session lyfter frågan hur en lokal valuta kan användas som ett verktyg för att levandegöra ytor i en stad under dygnets alla timmar.

Skulle exempelvis aktörer med olika ekonomiska förutsättningar kunna samverka, locka olika målgrupper och på så sätt skapa trygghet? Vad händer om man öppnar upp för ett café, ett konstgalleri och en hackerstudio i samma lokal?

Sessionen riktar sig till dig som vill få ökad kunskap om hur man skapar hållbara affärsmodeller genom delningsekonomi och genom projekt baserade på lokal valuta. Midroc lyfter frågor kring delningsekonomi för ökad entreprenörskraft och vill bjuda in publiken att engagera sig i frågor kring:

 • Hur utnyttjar vi gemensamma ytor 24/7 i ett kommersiellt hus genom lokala valutor?
 • Vilka är utmaningarna och vilka värden skapas?
 • Hur ska det gå till i praktiken?

Moderator: Yasemin Arhan Modéer

Värd: Midroc, som med Embassy of Sharing skapar ett unikt stadsbyggnadsprojekt på Hyllie. Här planeras ett område med 7 fastigheter som präglas av social hållbarhet, delningsekonomi och innovation.

Deltagare: Ester Barinaga och flera aktörer som offentliggörs efter den 9 oktober.

1 h

Online (Zoom)

Social Innovation Summit 2020 is over, but please stick around for the afternoon mingle.

1 h

Organizers

Behind the Social Innovation Summit is Forum for Social Innovation, the national knowledge platform for social innovation and social entrepreneurship, in collaboration with Malmö University and the City of Malmö.

In collaboration with

Friends of Social Innovation Summit

Contact us

ANNA LANDEBORG

Project leader

070-222 07 11
anna.landeborg@mau.se

JOHN FLYGARE

Communication & Creative

0739-73 55 76
john.flygare@mau.se

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter