hero-sis20-final

This year’s theme

This year’s partners

At this year's Social Innovation Summit, we explore how we as a society can learn, grow and transition into a better future, together.

KEYNOTES

Caroline Casey
plus

Caroline Casey

The Valuable 500

Jos de Blok
plus

Jos de Blok

Buurtzorg

Margaret Heffernan
plus

Margaret Heffernan

University of Bath

SPEAKERS

Andreas Lundberg
plus

Andreas Lundberg

Atrium Ljungberg

Ann Light
plus

Ann Light

Malmö University

Annika Egan Sjölander
plus

Annika Egan Sjölander

Umeå universitet

Beata Wickbom
plus

Beata Wickbom

Moderator

Cem Celepli Atci
plus

Cem Celepli Atci

Snaptive

Charles Lindell Beskow
plus

Charles Lindell Beskow

Right To Play

Cissi Dahl
plus

Cissi Dahl

Schvung

Dagmar Gormsen
plus

Dagmar Gormsen

Skanska

David Cuartielles
plus

David Cuartielles

Coronavirus Makers

Dona Hariri
plus

Dona Hariri

Moderator

Dougald Hine
plus

Dougald Hine

Dark Mountain Project | The School of Everything | Spacemakers

Elinor Samuelsson
plus

Elinor Samuelsson

BrightAct

Emma Lindgren
plus

Emma Lindgren

Ashoka Nordic

Emma Stenström
plus

Emma Stenström

Handelshögskolan i Stockholm

Ester Barinaga
plus

Ester Barinaga

Lunds universitet | Copenhagen Business School

Eva Moe
plus

Eva Moe

Reglab

Fadi Barakat
plus

Fadi Barakat

Malmö stad

Fredrik Hillelson
plus

Fredrik Hillelson

Novare

Fredrik Lindencrona
plus

Fredrik Lindencrona

Sveriges Kommuner och Regioner

Hanna Gerdes
plus

Hanna Gerdes

Hanna and Goliath Law & Education

Hassan Maraki
plus

Hassan Maraki

Right To Play Sweden

Indy Johar
plus

Indy Johar

Dark Matter Labs

Ingela Mauritzon
plus

Ingela Mauritzon

Danji

Jan Johansson
plus

Jan Johansson

Malmö stad

Joakim Netz
plus

Joakim Netz

Tekniska Högskolan vid Jönköpings universitet

Johanna Adami
plus

Johanna Adami

Sophiahemmets Högskola

Josefin Björk
plus

Josefin Björk

Yalla Trappan

Judit Wefer
plus

Judit Wefer

Vinnova

Karin Nyman
plus

Karin Nyman

SAS

Karl Johan Bonnedahl
plus

Karl Johan Bonnedahl

Umeå universitet

Maja Frankel
plus

Maja Frankel

Friends

Majda Dzanic
plus

Majda Dzanic

Malmö stad

Malin Lindberg
plus

Malin Lindberg

Luleå tekniska universitet

Margareta Rämgård
plus

Margareta Rämgård

Malmö universitet

Maria Larsson
plus

Maria Larsson

Region Västra Götaland

Martin Grander
plus

Martin Grander

Malmö universitet

Micael Nord
plus

Micael Nord

Malmö stad

Michele-Lee Moore
plus

Michele-Lee Moore

Stockholm Resilience Centre

Niklas Huss
plus

Niklas Huss

MindShift

Per Olsson
plus

Per Olsson

Stockholm Resilience Centre

Per-Anders Hillgren
plus

Per-Anders Hillgren

Malmö University

Pernilla Baralt
plus

Pernilla Baralt

UNICEF Sverige

Rebecka Hinn
plus

Rebecka Hinn

Tillväxtverket/The Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Roko Kursar
plus

Roko Kursar

Kommunstyrelsen Malmö

Sara Skoog Waller
plus

Sara Skoog Waller

Högskolan i Gävle

Shahan Sadjadi
plus

Shahan Sadjadi

Skandia

Siri Helle
plus

Siri Helle

Sofia Breitholtz
plus

Sofia Breitholtz

Reach for Change

Sofie Andersson
plus

Sofie Andersson

Schvung

Sofie Wahlström
plus

Sofie Wahlström

BrightAct

Suzan Hourieh Lindberg
plus

Suzan Hourieh Lindberg

The Social Few

Tove Nordström
plus

Tove Nordström

Social Entrepreneurship Forum

Yasemin Arhan Modéer
plus

Yasemin Arhan Modéer

Altitude Meetings | Impact Startup | The Bridge

Jesper Kjellerås
plus

Jesper Kjellerås

Impact Hub Stockholm

TICKETS | 295 kr

Buy your tickets today

The tickets are 295 sek for two days. The summit is all digital. For the full experience you will need a computer and an internet connection.

SCHEDULE

 • WELCOME!
 • OPENING KEYNOTE – MARGARET HEFFERNAN
 • Q&A’s
 • PLENARY

2 h

This plenary session will focus on the outcome of the Government’s strategy for social entrepreneurship and social innovation – particularly the governmental mission given to Vinnova and Tillväxtverket (The Swedish Agency for Economic and Regional Growth) during 2018-2020.

We will hear the Director-Generals Gunilla Nordlöf and Darja Isaksson, together with Emil Högberg, the State Secretary to the Minister for Business, Industry and Innovation, reflect upon the outcome of the governmental mission, the lessons drawn and how to act further. The conversation will be followed by comments from professionals within the field of social entrepreneurship and social innovation in Sweden. The question raised is: How have we and how will we continue to empower social entrepreneurship and social innovation in order to strengthen our society’s resilience and ability to innovate for a sustainable development?

Participants:

 • Emil Högberg, State Secretary, The Ministry of Enterprise and Innovation
 • Gunilla Nordlöf, Director-General, Tillväxtverket
 • Darja Isaksson, Director-General, Vinnova,
 • Maja Frankel, General-Secretary, Friends,
 • Niklas Wallberg, Sverigechef, Reach for Change,
 • Anders Bro, Region Örebro län
 • Lena Lago, Verksamhetschef Basta, styrelseledamot Skoopi
 • Rebecka Hinn, Tillväxtverket
 • Judit Wefer, Vinnova

Moderator: Yasemin Arhan Modéer

 

35 min

I år har vikten av hälsa betonats extra mycket och behovet av innovativa arbetssätt för en bättre hälsa på alla nivåer – inklusive på stadsdelsnivå. Atrium Ljungberg har redan sedan tidigare fokus på att skapa en hälsosam stad genom nya typer av samarbeten.

I takt med att planerna för området Mobilia – ett kvarter i södra Malmös innerstad – går från idé till faktisk planering vill Atrium Ljungberg belysa och diskutera: Vad behöver göras annorlunda i planeringen av en stadsdel med fokus på hälsa, i jämförelse med traditionell planering? Denna session riktar sig till dig som vill ta del av, och ge inspel på, arbetet med att jobba med hälsa som en del av stadsdelsutvecklingen.

1 h

Numerous research reports argue that we need a profound transformation of society if we want to have a healthy planet in the future with good living conditions for all. To be able to understand what such transformations could imply, many academics, activists, civil servants, policy makers, and global movements have increasingly paid attention to how we can re-imagine taken for granted foundations in society, and how we can explore radically different scenarios of our future life.

This seminar sets out to discuss what the opportunities and challenges are to engage in processes of radical and critical re-imagination and transformative change? Especially since many of us simultaneously have to spend much of our time struggling and coping with complex everyday problems and solving urgent issues.

1 h

Malmö universitet har i upptakten till årets SI Summit genomfört två sektorsöverskridande samverkansutmaningar – vars fokus har varit att trycktesta hur vi på bästa sätt tar forskning, högaktualiserad av pågående pandemi, vidare ut i samhället.

Samverkansutmaningarna behandlade frågor kring jämlik hälsa och bostadens betydelse för jämlika levnadsvillkor och tog avstamp i forskning av Margareta Rämgård och Martin Grander – båda framstående forskare vid Malmö universitet.

Under denna session delar Margareta Rämgård och Martin Grander med sig av sina erfarenheter från höstens utmaningsbaserade och sektorsöverskridande process. Hur fungerar den som metod och verktyg? Hur driver den på förändring? Och vad händer nu?

1 h

 • WELCOME BACK!
 • PARALLEL SESSIONS
 • KEYNOTE
 • Q&A’s
 • PLENARY
 • PITCH SESSIONS | ARTS & CULTURE

2 h

Samhällsnyttiga affärer över sektorsgränser är ett effektivt sätt att lösa de utmaningar vårt samhälle står inför idag och framöver. På denna session lyfter Tillväxtverket lärdomar från regeringsuppdraget att främja sociala företag. SE Forum delar med sig av insikter från en ny rapport med fokus på samarbeten mellan näringsliv och samhällsentreprenörer runt om i Sverige. Yalla Trappan presenterar även sin nya bok med deras egna erfarenheter och lärdomar från samverkan och affärer med organisationer från olika sektorer. Vi avslutar med en paneldiskussion där bland annat  Malmö stad deltar och delar med sig av sina erfarenheter av nyttiga affärer för en hållbar stadsutveckling.

MEDVERKANDE: 

 • Josefin Björk, Yalla Trappan
 • Tove Nordström, SE Forum
 • Jan Johansson, Malmö stad
 • Dagmar Gormsen, Skanska

Moderator: Rebecka Hinn, Tillväxtverket

1 h

På kort tid och i snabb takt har vi kraftigt förändrat våra beteenden. Vi lever extremt uppkopplade liv. Samtidigt har vi inte hunnit skruva om befintliga strukturer. Många mår dåligt. Vi måste stärka människor och fokusera på våra inre förmågor för att möta de komplexa samhällsutmaningarna. Orkar vi inte ta hand om oss själva, kan vi inte ta hand om planeten.

I Sverige är ungefär 50 procent av alla sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa, och enligt OECD bedöms kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige uppgå till minst 200 miljarder kronor årligen. Studier som sammanställts av Folkhälsomyndigheten i Sverige visar dessutom att det psykiska välbefinnandet har försämrats som en konsekvens av pandemin. God hälsa och välbefinnande är listat som ett av FN:s globala mål i Agenda 2030, eftersom det är en central förutsättning för samhällens hållbara utveckling.

Givet den situation vi befinner oss i, är det inte hög tid att vi tar oss an hälsofrågan med nya perspektiv? Hur främjar vi psykisk hälsa och välbefinnande med innovativa grepp för ungdomar, i arbetslivet och för äldre? Hur designar vi stadsmiljöer som främjar välbefinnande och psykisk hälsa? Och vilka nya samarbeten och partnerskap behövs utforskas för att stärka arbetet med en av vår tids mest utmanande folkhälsofråga?

Under denna session bjuds ni in till ett utforskande samtal kring vikten av människors välbefinnande för att skapa en hållbar utveckling både för individen, organisationer och samhället. Utgångspunkten är att psykiskt välbefinnande stärker den gemensamma intelligensen och det innovativa samskapandet, ett värde som syns i ett samhälles välstånd, hållbarhet och livskraft.

MEDVERKANDE:

· Niklas Huss

· Fredrik Lindencrona

· Emma Stenström

1 h

Alternative futures are possible – but do we have the skills we need for ‘real’ change-making? This session focuses on system change and invites people from all sectors. The discussion will raise questions such as: how do we go from solving problems to changing systems? Should we question traditional leadership? And how do we create an environment for system change on an international scale? The discussion will be based on research on system entrepreneurship and aims to highlight the importance of social innovations in the creation of structural change.

Moderator: Beata Wickbom

Deltagare: Per Olsson, Stockholm Resilience Centre | Michele-Lee Moore SU, Stockholm Resilience Centre | Indy Johar, Dark Matter Labs

1 h

 • WELCOME!
 • KEYNOTE – JOS DE BLOK
 • Q&A’s
 • PLENARY
 • PARALLEL SESSIONS
 • PITCH SESSIONS | ARTS & CULTURE

2 h

Vid snabba och intensiva samhälleliga skiften efterfrågas ofta ny kunskap, kompetens och tillgång på arbetskraft för att möta rådande behov och utmaningar, s.k re-skilling – innovationer för kompetensförsörjning och nya partnerskap. Att Coronakrisen tvingat företag, organisationer och individer att tänka om och tänka nytt när det gäller just detta är tydligt.

Mötesplats Social Innovation bjuder in till ett panelsamtal med tre organisationer som stått i frontlinjen för innovativ re-skilling under den utmanande våren. När flygen stannade på marken stod SAS-personal utan arbetsuppgifter, men det dröjde inte länge förrän ett samarbete mellan SAS, Novare och Sophiahemmets högskola upprättades. Efter en skräddarsydd utbildning kunde permitterad SAS-personal, snabbt gå in och avlasta sjukvården i Stockholmsregionen.

Samtalet lyfter frågor kring re-skilling och omställning i en komplex samtid. Vilka lärdomar tar vi med oss från vårens krishantering, för att accelerera utvecklingen av mer resilienta organisationer och samhällen efter att Covid-19 klingat av?

Moderator: Beata Wickbom

Deltagare: Fredrik Hillelson, Novare | Johanna Adami Sophiahemmet | Karin Nyman, SAS | Joakim Netz, Jönköping universitet

1 h

En framgångsfaktor för nya innovativa hållbarhetslösningar, har visat sig vara samverkan i olika former av partnerskap mellan offentlig och idéburen sektor. Framförallt om man kan undvika samverkan som kortsiktiga projekt, utan istället satsa långsiktigt och jobba nära sina partners. Men vad krävs för framgångsrik samverkan, vilka är vinsterna för de olika aktörerna och vilka är utmaningarna? Vilken betydelse har långsiktiga partnerskap i kristider?

I denna session låter vi sociala entreprenörer och deras kunder i offentlig sektor berätta om varför långsiktiga partnerskap är viktiga, och hur det skapar både stabilitet och möjliggör innovation.

Sessionen riktar sig till såväl sociala entreprenörer som tjänstemän och politiker som vill lära sig mer om vinsterna av långsiktiga partnerskap.

Moderator: Inkludera

1 h

Den pågående pandemin har markant ökat digitaliseringstakten i samhället, så också för barn och unga. Utvecklingen har skapat möjligheter för barn och ungas uttryck, men också utmaningar. Särskilt för de barn och unga vars sociala skyddsnät plötsligt stängdes ned i takt med att skolor och fritidssysselsättningar pausades och flyttade till digitala gränssnitt i Covid-19s spår.

Digitala vägar för kommunikation och socialiseringen är ju på många sätt inget märkvärdigt för barn, men den här sessionen sätter fokus på möjligheter och utmaningar som uppstått för barn och unga till följd av den snabba digitala omställning vårt samhälle gjort under 2020.

Vilka utmaningar ges prioritet när barnen själva tar rodret i Kids Hack the Crisis, och hur kan olika samhällsaktörer nu ta vid för att stötta de föreslagna lösningarna? Vilken roll spelar vuxna i barnens närhet och vilken kompetensutveckling behövs i ett samhälle som månar om barns välmående också på digitala plattformar?

Välkommen till en session om digitala beteenden, risker och möjligheter med fokus på barn och unga.

Deltagare:

 • Pernilla Baralt, Generalsekreterare, Unicef Sverige
 • Cem Celepli Atci, VD och grundare, Snaptive
 • Maja Frankel, Generalsekreterare, Friends
 • Siri Helle, Psykolog, författare och föreläsare

Moderator: Hanna Gerdes, Människorättsjurist, författare, föreläsare och moderator vid Hanna and Goliath Law & Education

1 h

För att nå ut med nödvändig information på jämlika villkor satsade Malmö stad tidigt under Coronakrisen på mångspråkig kommunikation med det lokala, diversifierade näringslivet. I samverkan med The Social Few, som har digital spetskompetens och fokus på inkludering, träffade staden rätt i sin kommunikation.

 • Varför valde vi att kommunicera på flera språk?
 • Varför var data så viktigt i kommunikationen?
 • Vad lärde vi oss?
 • Hur ser vi på framtiden?

Möt Malmö stad, The Social Few, Danji och Skandia i ett samtal om en tid då innovationer blev vardag och principerna från Agenda 2030 om att inte lämna någon utanför och att samarbeta över organisations- och sektorsgränser blev innovationernas mittpunkt.

I seminariet vill Malmö stad konkretisera lärdomar och lyfta innovationer och processer som mer eller mindre tvingats fram på grund av krisen, och som kan bidra till ett mer inkluderande och hållbart samhälle, både här och nu och på sikt. Du som lyssnar får med dig konkreta medskick och förståelse för hur minskad ojämlikhet kan dämpa krisens negativa effekter.

1 h

Idag står vi inför en situation då de enklare jobben blir färre samtidigt som det ställs allt högre kompetenskrav på arbetstagare. På samma gång visar en intressant trend att personer på högkvalificerade jobb ofta behöver kompetensutveckling inomområden där unga ligger i framkant.
Det kan handla om användningen av digitala verktyg, kommunikationsstrategier och mod att göra nya saker på nya sätt. Frågan vi ställer oss blir således –är det dags att omvärdera och ompröva samhällets syn på ungas kunskaper och kompetenser?
Under hösten har MSI skapat ”Koalition för ung innovationskraft” – ett forum som arbetar med frågor om framtidens arbetsmarknad, innovationsstrategier och ungas delaktighet. Workshopen riktar sig till dig som vill veta mer om eller engagera dig i koalitionens arbete. Utifrån dina erfarenheter och din verksamhet välkomnar vi dina analyser och reflektioner!
Moderatorer: Sofie Andersson & Cissi Dahl, Schvung
Värd: Mötesplats Social Innovation
Deltagare vid sessionen: Tomas Andersson, Boost By FC Rosengård | Nour Habib, Trygg Rätt | Martina Oxling, Sustainable future hub/PE consulting | Sofie Andersson & Cissi Dahl, Schvung | Oscar Sjökvist, Unga Rörelsehindrade | Niclas Melin, NetPort Science Park | Kosovar Gashi, AFRY | Vlora Makolli, Tillsammans i Förening (TiF) | Christina Oljelund, Stockholms stad | Oliwer Karlsson, Youth 2030

1 h

 • WELCOME BACK!
 • PARALLEL SESSIONS
 • KEYNOTE – CAROLINE CASEY
 • Q&A’s
 • PLENARY

2 h

Lokalerna i våra städer har sedan tidigare designats med utgångspunkten att fungera för enstaka syften. På flera håll i världen testas och används idag lokala valutor för att skapa nya handelsutbyten, rörelsemönster, och ökad interaktion. Denna session lyfter frågan hur en lokal valuta kan användas som ett verktyg för att levandegöra ytor i en stad under dygnets alla timmar.

Skulle exempelvis aktörer med olika ekonomiska förutsättningar kunna samverka, locka olika målgrupper och på så sätt skapa trygghet? Vad händer om man öppnar upp för ett café, ett konstgalleri och en hackerstudio i samma lokal?

Sessionen riktar sig till dig som vill få ökad kunskap om hur man skapar hållbara affärsmodeller genom delningsekonomi och genom projekt baserade på lokal valuta. Midroc lyfter frågor kring delningsekonomi för ökad entreprenörskraft och vill bjuda in publiken att engagera sig i frågor kring:

 • Hur utnyttjar vi gemensamma ytor 24/7 i ett kommersiellt hus genom lokala valutor?
 • Vilka är utmaningarna och vilka värden skapas?
 • Hur ska det gå till i praktiken?
Medverkande:
 • Ester Barinaga (Huvudtalare), Lunds universitet | Copenhagen Business School
 • Marlene Engström, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad
 • Ola Rasmusson, Ta-Da!
 • Tatjana Ristovski, Internationella Kvinnoföreninge
 • Sten Lindquist, Embassy of Sharing, Midroc
 • Maria Ekström, Midroc

Moderator: Yasemin Arhan Modéer

Värd: Midroc, som med Embassy of Sharing skapar ett unikt stadsbyggnadsprojekt på Hyllie. Här planeras ett område med 7 fastigheter som präglas av social hållbarhet, delningsekonomi och innovation.

När: 11 november, Kl. 13.05-14.05

1 h

Hur kan forskning bidra till att förstå och främja social innovation i kristider? Vid sessionen presenteras en kommande forskningsantologi om hur social innovation kan vara ett sätt att möta kriser och samhällsutmaningar inom hälsa, klimat, arbetsliv, utbildning m.m. med koppling till Agenda 2030.


Antologin innehåller kapitel från forskare i hela Sverige och tas fram i samarbete med Studentlitteratur och Mötesplats Social Innovation. Sessionens deltagare involveras i en diskussion om hur antologin och annan forskning kan vara ett stöd i utvecklingen av sociala innovationer som möter kriser och samhällsutmaningar. Sessionen riktar sig till alla forskningsintresserade inom den ideella, offentliga och privata sektorn.Moderator: Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Deltagare: Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, | Karl Johan Bonnedahl, Umeå universitet | Annika Egan Sjölander, Umeå universitet

När: 11 november, Kl. 13.05-14.05

1 h

2020 has been a year of turmoil when social entrepreneurs saw their impact models and target groups face new challenges. At the same time these changemakers also have been shapers of new innovative ways to drive social progress and reinvent their own approaches.

This session focuses on how Ashoka’s and Reach for Change’s social entrepreneurs dealt with the crisis and how support networks around them were mobilized. We discuss how the pandemic might influence the social innovation field to evolve moving forward and look at trends of impact driven changemakers on the rise.

Join us to get inspiration from creative social entrepreneurs that quickly took action in the crisis and learn from practical examples of how intermediaries supported innovative initiatives to transition, take-off and succeed. You will also get a sneak peak of an initiated changemaker map of trends and networks of social innovation and entrepreneurship in the Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Moderator: Beata Wickbom 

1 h

Workshopen riktar sig till dig med ett särskilt intresse för socialt företagande och samhällsentreprenörskap, nu och i framtiden. Under workshopen ges smakprov på en regional kartläggning av sociala företag – hur många är de, hur ser fördelningen ut mellan olika branscher och organisationsformer och hur bidrar de till hållbar utveckling? Ni får även ta del av preliminära resultat från den pågående utredningen om det behövs en definition av sociala företag i Sverige.

Det blir en interaktiv workshop där vi diskuterar huruvida det behövs en definition och hur en sådan i så fall bör vara formulerad för att bidra till att stärka de sociala företagen och deras marknad. Diskussionen blir ett av flera underlag till utredningens slutrapport så varmt välkommen att påverka! Workshopen hålls av Policy in Practice, som ansvarar för utredningen. Tillväxtverket inleder och avslutar workshopen.

Moderator: Christina Johannesson, Cajalma.

Presentatörer: Eva Carlsson (Ansvarig för socialt företagande, Tillväxtverket), Ylva Saarinen (VD och grundare Policy in Practice), Christina Johannesson (VD och grundare Cajalma), Rebecka Hinn, Tillväxtverket, och Josefin Aggestam (Projektledare, Policy in Practice).

1 h

Organizers

Behind the Social Innovation Summit is Forum for Social Innovation, the national knowledge platform for social innovation and social entrepreneurship, in collaboration with Malmö University and the City of Malmö.

In collaboration with

Friends of Social Innovation Summit

Contact us

ANNA LANDEBORG

Project leader

070-222 07 11
anna.landeborg@mau.se

JOHN FLYGARE

Communication & Creative

0739-73 55 76
john.flygare@mau.se

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter