Om social innovation

Innovationer som bidrar till att lösa komplexa samhällsutmaningar uppstår på olika nivåer i vårt samhälle. Det uppstår i övergångar och mellan nya och gamla system. Enskilda individer och grupper kommer på smarta lösningar för hur vi ska göra saker bättre i vårt vardagliga liv. Som att laga mat på ingredienser med kort datum vilket minskar avfall. Historiskt sett är både bibliotek och brandkår tydliga exempel på sociala innovationer.

Tjänstepersoner och politiker utmanar byråkratins gränser för att förnya politiken genom exempelvis satsningar på testmiljöer och policylab. Företag förnyar sin roll genom att göra hållbarhet en del av affären, vilket gynnar både oss människor och vår planet.

Akademin skapar samhällsnytta genom nya perspektiv och ny kunskap, exempelvis med metoder som involverar målgruppen i utformandet av samhällsservice, varor och tjänster. Ny teknik och kunskap öppnar möjligheter för nya sociala rörelser och metoder inom exempelvis design thinking, delningsekonomi och nudging.

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter