Q&A – Social Innovation Summit

Hur fungerar en SI Summit special edition? (behöver jag vara på plats i Malmö etc?)

Eftersom det finns en begränsning just nu i hur vi kan och får mötas skapar vi en hybrid-variant av SI Summit –en special edition – en mix av förproducerat material och en kombination av fysiska och digitala inslag. Det blir således ett flexibelt format som fungerar oavsett vilka begränsningar som råder i november och som ger oss möjlighet att utveckla och genomföra en myllrande mötesplats givet omständigheterna. Det betyder att man som deltagare kan vara med digitalt oavsett var man befinner sig, och på så vis kunna ta del av konferensens innehåll. Befinner man sig i Malmö, finns möjlighet att deltaga fysiskt på nån/några av de portaler som riggas under konferensdagarna. Varje portal blir som en ”mini-Summit” till formatet, med en fysisk publik på plats givet de restriktioner som råder.

Kommer årets SI Summit att sälja biljetter?

Ja, till de lokala portalerna i Malmö kommer vi att sälja biljetter. Information om när vi släpper dessa biljetter och om programmet kommer i vårt nyhetsflöde.

Vilket språk kommer SI Summit att genomföras på?

Som vanligt blir SI S Summit en mix av svenska och engelska inslag.

 

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter