Q&A – Social Innovation Summit

Hur fungerar en SI Summit special edition? (behöver jag vara på plats i Malmö etc?)

Eftersom det finns en begränsning just nu i hur vi kan och får mötas kommer årets SI Summit –en special edition – vara helt digital. Det betyder att man som deltagare kan vara med digitalt oavsett var man befinner sig, och på så vis kunna ta del av konferensens innehåll.

Vilket språk kommer SI Summit att genomföras på?

Som vanligt blir SI Summit en mix av svenska och engelska inslag. Huvudscenen hålls på engelska det vill säga keynotes och de efterföljande samtalen. När det sedan blir dags att välja en av de parallella sessionerna i mindre digitala rum, kommer det alltid att finnas ett engelskt valbart alternativ. Det är fortsatt en nordisk konferens, men med en engelsk slinga som löper genom programmet bägge dagarna.

Tillgänglighet

Allt på ”huvudscenen” genomförs på engelska och kommer att textas (till engelska) i realtid. Har du andra behov, vänligen kontakta oss före den 19 oktober.

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter