Ester Barinaga

Professor @ Lunds universitet | Copenhagen Business School

Ester Barinagas arbete fokuserar på strategier för social förändring. Hon engagerar sig aktivt i de entreprenöriella förändringsprocesser hon studerar. Idag jobbar Ester bl.a. med lokala valutor som ett verktyg för att bygga mer inkluderande städer. Inom ramen för sitt arbete med lokala valutor leder hon ett forskningsprojekt som ska introducera tre valutor i Kisumu (Kenya). Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter