Oscar Sjökvist

Vice ordförande @ Förbundet Unga rörelsehindrade

Oscar Sjökvist är Vice ordförande i Förbundet Unga Rörelsehindrade. Här ansvarar han bland annat för barnrättsfrågor och är talesperson för organisationens internationella arbete. Oscar brinner för att stärka barn och ungdomars röster och främja möjligheter för delaktighet, såväl inom ungdomsförbund, lokalt engagemang och inom partipolitik. Oscar var bland annat engagerad i styrgruppen för Youth 2020 movements toppmöte år 2019. Toppmötet samlade cirka hundra ungdomar, representanter inom olika civilsamhällesorganisationer och makthavare för att skapa möjligheter för unga personer att gå från idé till handling.

”Barn och unga är inte framtiden, vi är nutid och ska ha makt nu och inte i framtiden.”

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter