Admir Lukacevic 

Entreprenör och Grundare @ Idrott utan gränser 

Som 8 åring flydde Admir undan det jugoslaviska kriget. Han anlände till Sverige och ett segregerat bostadsområde i Landskrona. Sociala tillhörigheter spelade sin viktiga roll där han byggde sina drömmar utifrån sin omgivning, och redan där såg en del utmaningar som samhället stod inför.

Men också en del av lösningen. Idén kallade han IUG, Idrott utan gränser – där man matchade läroplanen för att introducera meningsfulla fritidsaktiviteter på idrottslektionerna i skolan. Målsättningen är att därigenom få barnen att bli sedda och bekräftade, öka deras självkänsla och självförtroende och få dem att nå kunskapsmålen och tro på sin förmåga. I dag når IUG närmare 20 000 barn i Sverige och har 18 heltidsanställda och ca 40 timanställda.

 

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter