Annica Johansson

Verksamhetschef @ Effektfullt

Annica Johansson är verksamhetschef på Effektfullt, en ideell organisation som verkar för att aktörer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta och visa sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. Annica arbetade tidigare som effektmätningschef på den internationella stiftelsen Reach for Change.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter