Britta Timan 

Planeringsledare @ Göteborgs stad, Stadsledningskontoret, Ärende och utredning

Britta Timan är socionom och arbetar på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad och stödjer kommunstyrelse och förvaltnings- och bolagsledningar i arbetet med ledning, styrning och utveckling av verksamheten. Britta har en lång erfarenhet från arbete inom det sociala området och har tidigare bland annat arbetat med strategiska utvecklingsfrågor inom området socialtjänst.

 

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter