Cem Celepli Atci

VD och grundare @ Snaptive

Cem är grundare till Snaptive – en digital kurator i mobilen – som arbetar för att främja psykiskt välbefinnande hos såväl skolelever som barn som får insatser av socialtjänsten. Han är utbildad socionom och har haft ett stort fokus på motivationsarbete hos barn och ungdomar. Att skapa skillnad hos barn och unga oavsett vilka motgångar de möter är en drivkraft, och med Snaptive är ambitionen att förse skolor och socialtjänst med kuratorer på ett nytt sätt, som bryter normen och faktiskt anpassar sig till de unga.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter