Christina Johannesson

Cajalma @ VD och grundare

Christina har sedan 30 år genomfört uppdrag som strateg, processledare och utvärderare inom alla politikområden i den regionala utvecklingskontexten. Uppdragen rör i hög grad utveckling och implementering av förutsättningar för finansiering av regional utveckling, liksom utvecklingen av ledarskap, samhandling och entreprenörskap som realiserar hållbar tillväxt.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter