Dagmar Gormsen

Hållbarhetsspecialist @ Skanska

Dagmar Gormsen arbetar som hållbarhetsspecialist på Skanska. Hennes fokusområde är design för samhällsnytta, hur hållbarhet kan förverkligas i stadsutvecklingsprocesser, med fokus på sociala frågor. Mer info finns här: www.skanska.se/socialhallbarhet.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter