Gunilla Nordlöf

Director General @ Tillväxtverket

Responsible for Tillväxtverkets work for a sustainable growth and competitive companies in all parts of Sweden.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter