Jan Abrahamsson

Sopact @ Verksamhetsledare

Jan Abrahamsson leder arbetet på Sopact som är innovationsfrämjande verksamhet vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Sopact agerar som en intermediär och arbetar utifrån en behovsdriven innovationsprocess som inkluderar sociala innovatörer, offentlig- och privat sektor, akademin och medborgare.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter