Jan Johansson

Projektledare @ Malmö stad

Jan Johansson är Lantmätare med inriktning mot fastighetsekonomi och exploatering. Idag arbetar han med stadsutvecklingsprojekt inom Malmö Stad från idé till färdiga projekt. Som projektledare har Jan utvecklat kunskaper inom många områden såsom, förorenad mark, geologi, förhandling, It-GIS, markbyggnad, husbyggnad, fastighetsekonomi, värdering och avtalsrätt

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter