Karin Nyman

Kommunikationsdirektör @ SAS

Karin Nyman är kommunikationsdirektör på SAS, Skandinaviens största flygbolag, och har det övergripande ansvaret för det interna och externa kommunikationsarbetet. Karin har lång erfarenhet som marknads- och kommunikationschef och har bland annat tidigare arbetat för företag inom hälso- och omsorgsfältet.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter