Martin Grander

Forskare @ Malmö universitet

Martin Grander är fil. dr i Urbana studier och forskare på Malmö universitet – där han är föreståndare för den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.

Martins forskning knyter an till frågor om stadens utveckling och hur denna hänger, eller inte hänger, ihop – det vill säga, den urbana integrationen. Martin Grander är särskilt intresserad av frågor som rör boende och bostadens betydelse för jämlika levnadsvillkor, integration och segregation och det offentligas roll i bostadsförsörjningen.

Som en av Sveriges ledade forskare på sociala aspekter av bostadsförsörjning, anlitas Martin ofta som expert och föreläsare på ämnet. Han sitter även med i flera kunskapsråd och referensgrupper kring hållbar stadsutveckling och boende.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter