Oliwer Karlsson

Nationell programansvarig @ Youth 2030

Oliwer Karlsson brinner för social och samhällelig förändring som sker först när ungas inflytande och delaktighet blir på riktigt. Han sitter bland annat i Rädda Barnens nationella styrelse, och har en bred erfarenhet av att jobba med innovation och samhällsnytta inom offentlig sektor. Idag arbetar Oliwer som nationell programansvarig för organisationen Youth 2030 – Movement. Youth 2030 är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna. Organisationen utmanar rådande strukturer och med hjälp av innovation skapas fler plattformar för engagemang och möten mellan unga och beslutsfattare.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter