Hanna Gerdes

Människorättsjurist, författare, föreläsare och moderator @ Hanna and Goliath Law & Education

Hanna är grundare av Hanna and Goliath Law & Education och har bl.a. skrivit boken ”Barnets rätt – en bok om barnkonventionen”. Hanna har tidigare arbetat som utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, varit politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten samt sakkunnig på Diskrimineringsombudsmannen och Byrån mot Diskriminering.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter