Rebecka Hinn

Responsible for social entrepreneurship @ Tillväxtverket/The Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Rebecka has experience from being a social entrepreneur both in Sweden and abroad. She has run a social enterprise and worked as a business advisor for social entrepreneurs at a local and regional level. Today she is responsible for the national program to promote social enterprises and social innovation at the Swedish Agency for Economic and Regional Growth/Tillväxtverket. Rebecka is also part of the European Commission’s expert group on social economy and social enterprises (GECES).

Rebecka har gjort resan från samhällsentreprenör både i Sverige och utomlands, till företagare för socialt företag på lokal nivå och rådgivare på regional nivå. Nu driver hon frågorna kring socialt företagande från det nationella och statliga perspektivet via Tillväxtverket, utifrån regeringens strategi att främja socialt företagande och social innovation för en hållbar utveckling. Rebecka sitter även med i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande (GECES).

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter