Sveriges årliga mötesplats för social innovation

Stort tack till alla som besökte, deltog, engagerade sig och gjorde årets Social Innovation Summit till en fantastisk mötesplats!

Här finns all samlad information från årets SI Summit!

Video

Stora teatern

Spegelsalen

Nyheter

Mötesplats Social Innovation, tillsammans med Malmö stad och Malmö universitet, bjuder in till premiären av Impact Arena. Temat för i år är investeringar och gemensamma satsningar för utveckling av lokala områden, kvarter och platser.

De socio-ekonomiska utmaningarna knutna till bostadsområden har varit kända under lång tid. Innovativa lösningar växer nu fram och måste skalas upp. På Impact Arena diskuterar vi vilka de centrala aktörererna är, hur deras drivkrafter, ansvars- och rollfördelning ser ut? Vilka framgångsexempel finns och vad präglar dem? Hur mäter man effekterna av sociala investeringar?

Impact Arena riktar sig till investerare, finansiärer, beslutsfattare i företag och kommuner/regioner samt sociala entreprenörer – alla som bidrar till och jobbar med områdesutveckling.

ANMÄL DIG HÄR

Spegelsalen, Moriskan

Jeroo Billimoria will talk about how to start, manage, but also leave social organizations. As a listener, you will take part in lessons from one of the world’s leading social entrepreneurs and founder of several innovative and award-winning organizations. Her successful entrepreneurial journey shows what it means to be a multifaceted social entrepreneur and how her initiative has grown into global moves.

30 min

Stora scenen, Nöjesteatern

De flesta vill ha fler och mer sociala innovationer och sociala företag. Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Men vad händer när en sektor växer och väcker alltmer intresse och fokus? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Vad innebär det att växa, kan man växa på nya sätt och hur behåller man innovationen och nytänkandet när det sker en anpassning till systemet?

55 min

Stora scenen, Nöjesteatern

De socio-ekonomiska utmaningarna knutna till bostadsområden är kända och har varit kända under lång tid. Innovativa lösningar växer nu fram men måste skalas upp. Här diskuterar vi vilka de centrala aktörerna är, hur deras drivkrafter, ansvars- och rollfördelning ser ut? Vilka framgångsexempel finns och vad präglar dem? Moderator: Maria Pellborn.

Värd för sessionen är SEB

60 min

Stora scenen, Nöjesteatern

Social innovation kan ske var som helst, så även inom offentlig sektor. För en kommunal tjänsteperson skulle det kunna innebära en form av ”intraprenörskap” – ett entreprenörskap inom organisationen som kan leda till nya arbetssätt, eller till och med nya organisationsstrukturer. Med detta seminarium vill vi utforska hur förutsättningar för intraprenörskap i offentlig organisation kan utvecklas. Sessionen inleds med en kort diskussion om aktuell forskning kring intraprenörskap av Fredrik Björk, Malmö universitet. Vi möter också några exempel på intraprenörer från Malmö stad. Avslutningsvis hålls en workshop som leds av Tom Roodro, Malmö stad, med syfte att dela tankar om möjligheter och hinder för intraprenörskap i offentliga organisationer. Vi vill gärna ha kontakt med andra kommuner och myndigheter som tillsammans med oss kan tänka sig att utforska detta vidare. Värd för sessionen är Malmö stad

60 min

Spegelsalen, Moriskan

För en social entreprenör handlar det alltid om att balanserar affärsnytta och samhällsnytta. Men det är lättare sagt än gjort. I den här sessionen träffar vi personer som har startat och lyckats, vuxit och blivit stora i Sverige och internationellt. Vilka är framgångsfaktorerna? Hur skapar vi möjligheten för fler? Vilka strategier och allianser har varit avgörande? Moderator: Yasemin Arhan Modéer

60 min

Estraden, Nöjesteatern

Europeiska socialfonden är en av Sveriges och Europas främsta finansiärer av innovativ förnyelse i arbetslivet. Samtidigt saknas en överblick av hur innovativiteten tar sig uttryck i de tusentals projekt som finansierats i Sverige under det senaste decenniet. Det råder även brist på strategier för att synliggöra och stötta projektens innovativitet, och hur forskning om social innovation kan bidra till detta. Vid sessionen diskuteras hur detta kan komma till stånd med avstamp i en färsk kartläggning av social innovation i Socialfonden, som genomförts inom Socialfondens temaplattform för ett hållbart arbetsliv.
Värd för sessionen är Forte & Svenska ESF-rådet

60 min

Bistron, Moriskan

In the unconference YOU as participant of the SI-Summit have the chance to dive deeper into a subject that you propose yourself. There is no wrong topic is wrong and the only rules that apply are the following:

Rule #1: Whoever shows up are the right people
Rule #2: Whatever happens is fine
Rule #3: Whenever it starts is the right time
Rule #4: It is over when it’s over

Are you having an idea you are burning to share, conversations you’d like to to have, skills you could teach or a question you’d love to discuss? If so, don’t hesitate to send us an email with your name and proposed topic to unconference@impacthub.se and we will get back to you with further information.

We will have three slots available in each session. The final topics will be presented at the space, so keep your eyes open for the schedule… and stay excited! For any questions, the team from Impact Hub will be there to help you. Here you can find (and update) the schedule

60 min

Unconference space, Nöjesteatern

Kunder, anställda och vår planet driver företag att ställa om till en mer hållbar utveckling och att aktivt ta samhällsansvar. Vilka är dessa företag, hur ser de på sin roll i samhället och vilka är effekterna av denna utveckling? I den här sessionen diskuterar vi de privata företagens ansvar och roll och vilken påverkan de har för social innovationsutveckling. De företag som aktivt vill vara med och driva förändring i samhället- vilka är de viktigaste frågorna som de fokuserar på och vilka utmaningar brottas de med? Moderator: Yasemin Arhan Modéer

Stora scenen, Nöjesteatern

In many countries, new legal structures and certifications have been developed to inspire entrepreneurs to be more socially minded and accountable. In this session, we look into some examples of how this is done and ask if new company structures can encourage more social entrepreneurship. Is the boring stuff actually key to making it big? We meet one of Sweden’s first B-Corp certified companies, a politician and a representative from Social Enterprise Mark.

Moderator: Martin Thörnkvist

60 min

Bistron, Moriskan

I Sverige och internationellt utvecklas och testas just nu finansiella innovationer för social innovation och ökad samhällsnytta. Investeringsmodeller som ofta sammanför privat och offentligt kapital för att möta samhällsutmaningar och investeringsfonder som ger sociala företag möjlighet att växa och öka sin samhällsnytta. Moderator: Thomas Frostberg

60 min

Estraden, Nöjesteatern

Allt fler lärosäten talar om att arbeta med de stora samhällsutmaningarna och att forskning och utbildning ska komma samhället till gagn. På flera platser runt om i världen har lärosäten tagit aktiva steg för att sociala innovationer sprungna ur forskning och utbildning ska kunna användas i samhället. Men vilken är universitetens roll då det gäller utvecklingen av social innovation? Vad slags systemförändring krävs och vilka nya arbetssätt och metoder finns eller behöver utvecklas? I den här sessionen presenteras en överblick av lärosätets roll som kunskapsbärare och/eller påverkansaktör samt diskuteras nya sätt att arbeta med forskning och utbildning inom fältet social innovation.

Värd för sessionen är Malmö universitet

60 min

Spegelsalen, Moriskan

In the unconference YOU as participant of the SI-Summit have the chance to dive deeper into a subject that you propose yourself. There is no wrong topic is wrong and the only rules that apply are the following:

Rule #1: Whoever shows up are the right people
Rule #2: Whatever happens is fine
Rule #3: Whenever it starts is the right time
Rule #4: It is over when it’s over

Are you having an idea you are burning to share, conversations you’d like to to have, skills you could teach or a question you’d love to discuss? If so, don’t hesitate to send us an email with your name and proposed topic to unconference@impacthub.se and we will get back to you with further information.

We will have three slots available in each session. The final topics will be presented at the space, so keep your eyes open for the schedule… and stay excited! For any questions, the team from Impact Hub will be there to help you. Here you can find (and update) the schedule

60 min

Unconference space, Nöjesteatern

Joeri van den Steenhoven is a globally known expert in social innovation and system change. He is an advisor and supports and educates governments, foundations and nonprofit organizations around the world on solving complex social problems and creating system change. He started his career as co-founder and CEO of Kennisland, one of the first social innovation laboratories in the Netherlands. Kennisland is a leading player in social innovation and acts as a change agent in the world. There he also started Kafka Brigade, a research organization that helps governments find, combat and simplify bureaucratic processes.

30 min

Stora scenen, Nöjesteatern

In the same way as other types of innovations, social innovations also need a functioning infrastructure to be implemented and successful. What does such a structure look like? How does such an environment differ from others? How do we create space in the existing social innovation support system? What do we need to learn and how do we avoid losing the unique potential of social innovation?

45 min

Stora scenen, Nöjesteatern

Mikael Damberg kommer bland annat tala om den nya strategi regeringen lanserade i februari som syftar till att stärka just sociala företag och social innovation.

15 min

Stora scenen, Nöjesteatern

Över 300 personer har anmält sig till kvällsminglet där det bjuds på musik, mat, stipendieutdelning och en massa hygge helt enkelt!

Moriskan

An unorthodox marriage between capitalism and charity, The Invisible Heart tracks a social innovation that promises to solve society’s most intractable problems. Social impact bonds are making strange bedfellows — social workers and Wall Street bankers, the homeless and venture capitalists, conservative and liberal politicians. From the halls of power to society’s struggling underclass, this film follows an unusual cast of characters as they confront the ethical questions at the heart of an international revolution using profit motivation to rectify social inequality.

Watch the trailer here

         

Filmen följs av ett eftersnack (på svenska) kring hur vi i Sverige ska förhålla oss till utvecklingen av sociala utfallskontrakt, hur läget ser ut idag och vilka risker och fördelar som är förknippade med sociala utfallskontrakt.

Modereras av Erika Augustinsson

90 min

Spegelsalen, Moriskan

Handboken är tänkt som en guide för alla som är intresserade av att lära sig mer om det växande fältet kring att mäta sociala effekter.

I boken intervjuas sociala entreprenörer och intermediärer kring deras arbete med att mäta sociala effekter och utmaningar och möjligheter diskuteras av forskare och experter.

I boken finns exempel som Idrott utan gränser, Mitt liv, Reach for Change och Ashoka men också internationella exempel såsom Will Muir från Equal Community Foundation i Indien och Sebastian Salinas och Claudia Chiang från Balloon Latam i Chile m fl.

ANMÄL DIG TILL BOKLANSERINGEN HÄR

45 min

Spegelsalen, Moriskan

Indy Johar is an architect, founder of 00 (project00.cc) and is Senior Innovation Associate at Young Foundation and guest professor at the University of Sheffield. Indy is co-founder of several social companies from Impact Hub Westminster to Impact Hub Birmingham and HubLaunchpad Accelerator, while working with major global multinational companies and institutions to support their transition to a positive system economy. Indy has taught and lectured at various institutions from the University of Bath, TU-Berlin; Architectural Association, University College London, Princeton. Indy Johan will during his key note lift the need for system innovation and future spanning around next-generation social innovations.

30 min

Stora scenen, Nöjesteatern

Social innovation kräver systeminnovation såväl som finansiell innovation – är vi redo att ta risker för att hitta framtidens lösningar på samhällsutmaningar? Ett samtal om att utmana våra egna gränser, kulturer, stuprör och politiska minfält. Hur skapar vi en experimentkultur där vi testar nya metoder som sociala utfallskontrakt, impact investing, gröna eller sociala obligationer?

60 min

Stora scenen, Nöjesteatern

Hur kan sociala organisationer ta reda på om det arbete de dagligen gör har en positiv samhällspåverkan?  I denna session får vi höra konkreta exempel från sociala entreprenörer på hur de mäter impact i praktiken, samt hur resultaten kan användas både för att utveckla metoden och för att sprida lösningen. Vi kommer även att lyfta blicken och prata om nästa steg för sektorn – att visa på kopplingen mellan sociala insatser och effekt. Moderator: Hanna Holmström

60 min

Stora scenen, Nöjesteatern

Finansiering pekas ofta ut som en av de stora utmaningarna för sociala företag och entreprenörer. Vad händer inom området just nu? Hur ser finansieringen ut ur det sociala företagets perspektiv? Och vilka möjligheter finns att utveckla befintliga finansieringsmöjligheter så att de blir mer tillgängliga för sociala företag?
Värd för sessionen är Tillväxtverket

60 min

Estraden, Nöjesteatern

Nu stärker vi innovationssystemet för att i större utsträckning kunna möta sociala företags behov! Vinnova stöttar innovationsfrämjare som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället – välkommen att träffa några av dem.

I denna session vill vi uppmärksamma det stöd som innovationsfrämjare kan ge till sociala företag – och hur det ska kunna bli mer effektivt och nå fler. Vilka luckor har de identifierat i systemet? Vilka behov vill de möta? Hur säkerställs att det offentliga plockar upp och använder de sociala lösningar som växer fram?  Hur kan systemet stötta sociala företag i att samtidigt skapa samhällsnytta och etablera sig långsiktigt? Sessionen riktar sig till alla aktörer inom ekosystemet för social innovation, såväl sociala företag, investerare och offentlig sektor, som vill arbeta för att sociala innovationer kommer till nytta i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Moderator: Judit Wefer.

60 min

Spegelsalen, Moriskan

En växande marknad för social innovation kräver förändrat beteende och en förmåga att tänka ”utanför boxen”, såväl hos individer som organisationer. Men hur förhåller vi oss som människor till innovation och förnyelse – finns det ett inneboende motstånd och hur kan man isåfall arbeta för att förändra detta? Vi behöver öva upp vår förmåga att tänka fritt och framåt och pröva nya metoder, scenarior och tankemönster.  Men det är lättare sagt än gjort. I den här sessionen diskuteras hur vi med enkla metoder och lite ”friendly hacking” kan utmana oss själva och vår organisation att bryta mönster och beteenden som hindrar oss från att pröva nya vägar. Moderator: Johanna Stål

60 min

Bistron, Moriskan

In the unconference YOU as participant of the SI-Summit have the chance to dive deeper into a subject that you propose yourself. There is no wrong topic is wrong and the only rules that apply are the following:

Rule #1: Whoever shows up are the right people
Rule #2: Whatever happens is fine
Rule #3: Whenever it starts is the right time
Rule #4: It is over when it’s over

Are you having an idea you are burning to share, conversations you’d like to to have, skills you could teach or a question you’d love to discuss? If so, don’t hesitate to send us an email with your name and proposed topic to unconference@impacthub.se and we will get back to you with further information.

We will have three slots available in each session. The final topics will be presented at the space, so keep your eyes open for the schedule… and stay excited! For any questions, the team from Impact Hub will be there to help you. Here you can find (and update) the schedule

60 min

unconference space, Nöjesteatern

YALLA! – Vi lever är en varm skildring av hur utlandsfödda kvinnor – en grupp som ofta har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden – genom gemenskap, solidaritet och ett ökat självförtroende lägger nya byggstenar i sina liv via Yalla Trappan. Under ett år har filmarna Peter Malmgren och Marcus Lindberg följt kvinnorna på Yalla Trappan i deras dagliga arbete. Filmen fokuserar främst på fyra kvinnor med olika bakgrunder. Det gemensamma är att de alla stått utanför arbetsmarknaden i många år. Resultatet är en unik film som berör aktuella ämnen i Sverige som invandring, integration och arbetsmarknad.

 

 

45 min

Spegelsalen, Moriskan

Robin Teigland is Professor of Strategy, Management of Digitalization, in the Entrepreneurship and Strategy Division at Chalmers University of Technology. Robin’s research interests reside at the intersection of strategy, technology, innovation, and entrepreneurship and focus on how the convergence of emerging technologies such as 3D printing, artificial intelligence, IoT, and smart robotics, enable communities to create value outside of a firm’s traditional boundaries as well as challenge long-standing institutional structures in society. She has on several occasions been listed as one of Global Top 50 Business Professors on Twitter and is often interviewed about her research in Swedish and international media. She is also an internationally sought-after speaker and is called ”Sweden’s startup professor”.

30 min

Stora scenen, Nöjesteatern

Vi framtidsspanar kring hur arbetet med social innovation ser ut år 2050. Har social innovation och socialt entreprenörskap blivit mainstream vid det laget eller har vi fått en backlash? Vilka hinder har vi mött på vägen och vilka segrar kan vi räkna hem? Och vilka stora sociala innovationer har då sett dagens ljus…?

60 min

Stora scenen, Nöjesteatern

match_making film_premiarer show_room unconference_space popup_scen motesplats_social_innovation

Talare

Indy Johar
plus

Indy Johar

Zero Zero

Jeroo Billimoria
plus

Jeroo Billimoria

Serie-entreprenör

Joeri van den Steenhoven
plus

Joeri van den Steenhoven

YINK Systems Change

Robin Teigland
plus

Robin Teigland

Chalmers

Alejandra Rivera
plus

Alejandra Rivera

University of Copenhagen

Amir Sajadi
plus

Amir Sajadi

Hjärna Hjärta Cash

Andreas Nygren
plus

Andreas Nygren

Process Kedjan

Angelica Lindblad
plus

Angelica Lindblad

Vägen ut! Kooperativen

Anna Balkfors
plus

Anna Balkfors

Malmö stad

Anna Heide
plus

Anna Heide

Trianon

Anna Landeborg
plus

Anna Landeborg

Mötesplats Social Innovation

Anna Tengqvist
plus

Anna Tengqvist

Kontigo

Anna Wiking
plus

Anna Wiking

Fastighetsägarna Syd

Annalena Eisfeld
plus

Annalena Eisfeld

Impact Hub Stockholm

Annika Lillemets
plus

Annika Lillemets

Miljöpartiet

Annika Rosing
plus

Annika Rosing

Birgitte Frost Mathiesen
plus

Birgitte Frost Mathiesen

Den Sociale Kapitalfond

Bo Nilsson
plus

Bo Nilsson

Mitt Liv AB

Camilla Backström
plus

Camilla Backström

Fryshuset

Carl Ryrberg
plus

Carl Ryrberg

Region Örebro Län

Carolina Jonsson Malm
plus

Carolina Jonsson Malm

Malmö universitet

Cecilia Lindsjö
plus

Cecilia Lindsjö

Malmö universitet

Charlotte Ahlgren Moritz
plus

Charlotte Ahlgren Moritz

Malmö universitet

Corinne Uppman Helminen
plus

Corinne Uppman Helminen

Tillväxtverket

David Polfeldt
plus

David Polfeldt

Massive Entertainment

Emelie Dahlström
plus

Emelie Dahlström

Sopact

Eriana Spahiu
plus

Eriana Spahiu

Inkludera

Erika Augustinsson
plus

Erika Augustinsson

Mötesplats Social Innovation

Fadi Barakat
plus

Fadi Barakat

Malmö stad

Filip Goldmann
plus

Filip Goldmann

Inkludera

Fredrik Björk
plus

Fredrik Björk

Malmö universitet

Gabriella Hurtig Hedlund
plus

Gabriella Hurtig Hedlund

SEB

Gustavo Nazar
plus

Gustavo Nazar

Malmö stad

Hanna Holmström
plus

Hanna Holmström

Inkludera

Hanna Kviske
plus

Hanna Kviske

Mötesplats Social Innovation

Hanna Sigsjö
plus

Hanna Sigsjö

Mötesplats Social Innovation

Hanna Ögren
plus

Hanna Ögren

Kulturbron

Isabelle Falck
plus

Isabelle Falck

Moderator POP-UP SCEN

Jan Svensson
plus

Jan Svensson

Mikrofonden Väst

Jasmina Maric
plus

Jasmina Maric

University of Borås

Jeanette Melin
plus

Jeanette Melin

RISE

Jenny Carenco
plus

Jenny Carenco

Prosper Social Impact

Jesper Kjellerås
plus

Jesper Kjellerås

Impact Hub Stockholm

Joachim Keim
plus

Joachim Keim

Coompanion Göteborgsregionen

Johan Wendt
plus

Johan Wendt

Social entreprenör

Johanna Stål
plus

Johanna Stål

Camino

Judit Wefer
plus

Judit Wefer

Vinnova

Karin Ackerholm
plus

Karin Ackerholm

Linköpings universitet

Karin Stenmar
plus

Karin Stenmar

Folksam

Kristoffer Persson
plus

Kristoffer Persson

Studentvikarie Sverige

Kim Gerlach
plus

Kim Gerlach

Drivhuset Malmö

Lars Hulgård
plus

Lars Hulgård

Roskilde universitet

Lars Wärngård
plus

Lars Wärngård

Forte

Lena Eriksson Åshuvud
plus

Lena Eriksson Åshuvud

Impact Invest Scandinavia

Lena Lago
plus

Lena Lago

Fryshuset

Maja Manner
plus

Maja Manner

ÅF

Malin Lindberg
plus

Malin Lindberg

Luleå tekniska universitet

Malin Stenborg
plus

Malin Stenborg

Malmö stad

Margareta Rämgård
plus

Margareta Rämgård

Malmö universitet

Maria Collings
plus

Maria Collings

Mötesplats Social Innovation

Maria Pellborn
plus

Maria Pellborn

SEB

Marléne Engström
plus

Marléne Engström

Malmö stad

Martin Thörnkvist
plus

Martin Thörnkvist

Moderator

Mats Olausson
plus

Mats Olausson

SEB

Mia Odabas
plus

Mia Odabas

Moderator

Michel Massadakis
plus

Michel Massadakis

Självbildarna

Mikael Damberg
plus

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister

Mina Sharifiyan
plus

Mina Sharifiyan

Hälsofrämjare

Nicklas Wallberg
plus

Nicklas Wallberg

Reach for Change

Niss Jonas Carlsson
plus

Niss Jonas Carlsson

Språkkraft

Per Grankvist
plus

Per Grankvist

Journalist och föreläsare

Per-Anders Hillgren
plus

Per-Anders Hillgren

Malmö universitet

Pernilla Parding
plus

Pernilla Parding

Bostad Först (Stockholms Stadsmission)

Peter Nyberg
plus

Peter Nyberg

BoKlok

Rathi Ramji
plus

Rathi Ramji

Malmö universitet

Rebecka Elkert
plus

Rebecka Elkert

SEB

Richard Cobbett
plus

Richard Cobbett

Social Enterprise Mark Company

Richard Georg Engström
plus

Richard Georg Engström

IMPACT X

Roba Ghadban
plus

Roba Ghadban

Skanska

Robert Kraft
plus

Robert Kraft

Kraft Group

Roger Filipsson
plus

Roger Filipsson

Coompanion Västerbotten

Sanne Cederstam
plus

Sanne Cederstam

Malmö stad

Sara Damber
plus

Sara Damber

Social entreprenör

Sedat Arif
plus

Sedat Arif

Malmö stad

Sophie Nachemson-Ekwall
plus

Sophie Nachemson-Ekwall

Handelshögskolan i Stockholm

Tania Ellis
plus

Tania Ellis

The Social Business Company

Tea Mkheidze
plus

Tea Mkheidze

Lund University

Therése Jarland
plus

Therése Jarland

Maskrosbarn

Thomas Frostberg
plus

Thomas Frostberg

Moderator

Tom Roodro
plus

Tom Roodro

Malmö stad

Tomas Bokström
plus

Tomas Bokström

RISE

Tove Nordström
plus

Tove Nordström

SE Forum

Yasemin Arhan Modéer
plus

Yasemin Arhan Modéer

Moderator

Åsa Allard
plus

Åsa Allard

Örebro universitet Holding AB

Åsa Skogström Feldt
plus

Åsa Skogström Feldt

IKEA

Biljetter

Student och idéburen sektor

1 300 kr

Båda dagarna
(en dag 1 000 kr)

Gäller t o m 12/11
Early bird

1 300 kr

Båda dagarna
(en dag 1 000 kr)

Gäller t o m 30/8
Ordinarie pris

2 000 kr

Båda dagarna
(en dag 1 800 kr)

Gäller 1/9 till 14/10
Late bird

2 500 kr

Båda dagarna
(en dag 2 000 kr)

Gäller 15/10 till 12/11

Arrangörer

Bakom Social Innovation Summit står Mötesplats Social Innovation (MSI), den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap, i samarbete med Malmö universitet och Malmö stad.

I samarbete med

Är du intresserad av att bli partner på SI SUMMIT 2018
kan du kontakta oss här.

Huvudpartners

Partners

6a7f7f3383d66d0406926d6ef9f688f7

SI Summits vänner

Folkets park, Malmö

Moriska paviljongen
& Nöjesteatern

Boende

Kontakta oss

ANNA LANDEBORG

Mötesplats Social Innovation
Projektledare

070-222 07 11
anna.landeborg@mau.se

MARIA COLLINGS

Mötesplats Social Innovation
Kommunikation

070-853 29 30
maria.collings@mau.se

YASEMIN ARHAN MODÉER

Altitude Meetings
Konferensproduktion

070-992 80 48
yasemin@altitudemeetings.se

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter