Sveriges årliga mötesplats för social innovation

Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation.

 

VI HAR ANMÄLT OSS!HÄR HITTAR DU DELTAGARNA

Nyheter

PROGRAM

Jeroo Billimoria kommer att berätta om hur man startar, förvaltar men även lämnar sociala organisationer. Som lyssnare får du ta del lärdomar från en av världens ledande sociala entreprenörer och grundare av flera innovativa och prisbelönta organisationer. Hennes framgångsrika entreprenöriella resa visar vad det innebär att vara en mångskapande social entreprenör och hur hennes initiativ vuxit sig till globala rörelser.

30 min

Nöjesteatern

De flesta vill ha fler och mer sociala innovationer och sociala företag. Sverige, liksom EU och övriga världen satsar tid och resurser just nu på att främja och utveckla social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap, som man ser som en viktig del i att nå hållbar utveckling och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Men vad händer när en sektor växer och väcker alltmer intresse och fokus? Vilka fallgropar finns och vad kan vi lära av andra områden? Vad innebär det att växa, kan man växa på nya sätt och hur behåller man innovationen och nytänkandet när det sker en anpassning till systemet? DELTAGARE: Amir Sajadi, Jenny Carenco, Johan Wendt, Tania Ellis

60 min

Nöjesteatern

Detta förbokas i Summit-appen

45 min

UnConference space, Nöjesteatern

De socio-ekonomiska utmaningarna knutna till bostadsområden är kända och har varit kända under lång tid. Innovativa lösningar växer nu fram men måste skalas upp. Här diskuterar vi vilka de centrala aktörerna är, hur deras drivkrafter, ansvars- och rollfördelning ser ut? Vilka framgångsexempel finns och vad präglar dem? Värd för sessionen är SEB   Medverkande: Mats Olausson (SEB), Charlotte Ahlgren Moritz (Malmö universitet), Corinne Uppman Helminen (Tillväxtverket)

60 min

Stora scen, Nöjesteatern

För en social entreprenör handlar det alltid om att balanserar affärsnytta och samhällsnytta. Men det är lättare sagt än gjort. I den här sessionen träffar vi personer som har startat och lyckats, vuxit och blivit stora i Sverige och internationellt. Vilka är framgångsfaktorerna? Hur skapar vi möjligheten för fler? Vilka strategier och allianser har varit avgörande? Moderator: Yasemin Arhan Modéer

60 min

Nöjesteatern, Moriskan

Social innovation kan ske var som helst, så även inom offentlig sektor. För en kommunal tjänsteperson skulle det kunna innebära en form av ”intraprenörskap” – ett entreprenörskap inom organisationen som kan leda till nya arbetssätt, eller till och med nya organisationsstrukturer. Med detta seminarium vill vi utforska hur förutsättningar för intraprenörskap i offentlig organisation kan utvecklas. Sessionen inleds med en kort diskussion om aktuell forskning kring intraprenörskap av Fredrik Björk, Malmö universitet. Vi möter också några exempel på intraprenörer från Malmö stad. Avslutningsvis hålls en workshop som leds av Tom Roodro, Malmö stad, med syfte att dela tankar om möjligheter och hinder för intraprenörskap i offentliga organisationer. Vi vill gärna ha kontakt med andra kommuner och myndigheter som tillsammans med oss kan tänka sig att utforska detta vidare. Värd för sessionen är Malmö stad

60 min

Nöjesteatern, Moriskan

Europeiska socialfonden är en av Sveriges och Europas främsta finansiärer av innovativ förnyelse i arbetslivet. Samtidigt saknas en överblick av hur innovativiteten tar sig uttryck i de tusentals projekt som finansierats i Sverige under det senaste decenniet. Det råder även brist på strategier för att synliggöra och stötta projektens innovativitet, och hur forskning om social innovation kan bidra till detta. Vid sessionen diskuteras hur detta kan komma till stånd med avstamp i en färsk kartläggning av social innovation i Socialfonden, som genomförts inom Socialfondens temaplattform för ett hållbart arbetsliv. Värd för sessionen är Forte/ESF

60 min

Nöjesteatern, Moriskan

In the unconference YOU as participant of the SI-Summit has the chance to dig deep into a topic that you propose yourself. No topic is wrong and the rules that apply to the setting is that those who attend are the right people, whatever happens happens, it is up to you and its over when its over. Do you have ideas you are burning to share, conversations you want to have, topics you want to dig deeper and skills you could teach? Propose a session at UnConference Space and we will help you host it! Send an email with your name and your topic and you might be featured in the program in the UnConference Space, e-mail: unconference@impacthub.se We will have 3 slots during each parallel session. The team from Impact Hub will be there to help you.

60 min

Unconference space, Nöjesteatern

Kunder, anställda och vår planet driver företag att ställa om till en mer hållbar utveckling och att aktivt ta samhällsansvar. Vilka är dessa företag, hur ser de på sin roll i samhället och vilka är effekterna av denna utveckling? I den här sessionen diskuterar vi de privata företagens ansvar och roll och vilken påverkan de har för social innovationsutveckling. De företag som aktivt vill vara med och driva förändring i samhället- vilka är de viktigaste frågorna som de fokuserar på och vilka utmaningar brottas de med? Moderator: Yasemin Arhan Modéer

Nöjesteatern, Moriskan

I Sverige och internationellt utvecklas och testas just nu finansiella innovationer för social innovation och ökad samhällsnytta. Investeringsmodeller som ofta sammanför privat och offentligt kapital för att möta samhällsutmaningar och investeringsfonder som ger sociala företag möjlighet att växa och öka sin samhällsnytta. Moderator: Thomas Frostberg

60 min

Nöjesteatern/Moriskan

I flera andra länder har man utvecklat såväl nya bolagsformer som certifieringar för sociala företag. Men hur ser det ut i Sverige? Behövs det nya bolagsformer som marknadsför alternativa sätt att driva bolag för entreprenörer i uppstartsfas? Vi gör en utblick hur andra länder arbetar för att inspirera till nya typer av företaganden och tar en titt på hur bolag och myndigheter i Sverige resonerar i frågan. Moderator: Martin Thörnkvist

60 min

Nöjesteatern/Moriskan

In the unconference YOU as participant of the SI-Summit has the chance to dig deep into a topic that you propose yourself. No topic is wrong and the rules that apply to the setting is that those who attend are the right people, whatever happens happens, it is up to you and its over when its over. Do you have ideas you are burning to share, conversations you want to have, topics you want to dig deeper and skills you could teach? Propose a session at UnConference Space and we will help you host it! Send an email with your name and your topic and you might be featured in the program in the UnConference Space, e-mail: unconference@impacthub.se We will have 3 slots during each parallel session. The team from Impact Hub will be there to help you.

60 min

Unconference space, Nöjesteatern

Joeri van den Steenhoven är en globalt känd expert inom social innovation och systemförändring. Han är rådgivare och stödjer, stöttar och utbildar regeringar, stiftelser och ideella organisationer världen över om hur man löser komplexa sociala problem och skapar systemförändring. Han började sin karriär som medgrundare och VD för Kennisland, ett av de första sociala innovationslaboratorierna i Nederländerna. Kennisland är en ledande aktör inom social innovation och verkar som förändringsagent i världen. Där startade han också Kafka Brigade, en forskningsorganisation som hjälper regeringar att hitta, bekämpa och förenkla byråkratiska processer.

30 min

Nöjesteatern

På samma sätt som andra typer av innovationer behöver även sociala innovationer en fungerande infrastruktur för att förverkligas och bli framgångsrika. Hur ser en sådan struktur ut? Hur skiljer sig en sådan miljö från andra? Hur skapar vi utrymme i det existerande stödsystemet för social innovation? Vad behöver vi lära oss och hur gör vi för att inte tappa bort den sociala innovationens unika potential? DELTAGARE:  Indy Johar, Joeri van den Steenhoven, Åsa Skogström Feldt

45 min

Nöjesteatern

Föranmälan krävs för minglet.

60min

Moriskan

An unorthodox marriage between capitalism and charity, The Invisible Heart tracks a social innovation that promises to solve society's most intractable problems. Social impact bonds are making strange bedfellows — social workers and Wall Street bankers, the homeless and venture capitalists, conservative and liberal politicians. From the halls of power to society's struggling underclass, this film follows an unusual cast of characters as they confront the ethical questions at the heart of an international revolution using profit motivation to rectify social inequality. Watch the trailer here Eftersnack med: Tomas Bokström, RISE/SKL; Lena Lago, Fryshuset; Camilla Backström, Fryshuset. Samtalet leds av Erika Augustinsson

80 min

Spegelsalen, Moriskan

Indy Johar är arkitekt, grundare av 00 (project00.cc) och är Senior Innovation Associate hos Young Foundation och gästprofessor vid University of Sheffield. Indy är medgrundare till flera sociala företag från Impact Hub Westminster till Impact Hub Birmingham och HubLaunchpad Accelerator, samtidigt som han arbetat med stora globala multinationella företag och institutioner för att stödja deras övergång till en positiv systemekonomi. Indy har undervisat och föreläst vid olika institutioner från University of Bath, TU-Berlin; Architectural Association, University College London, Princeton. Indy kommer i sin key note att lyfta behovet av systeminnovation och framtidsspana kring nästa generations sociala innovationer.

30 min

Nöjesteatern

Social innovation kräver systeminnovation såväl som finansiell innovation - är vi redo att ta risker för att hitta framtidens lösningar på samhällsutmaningar? Ett samtal om att utmana våra egna gränser, kulturer, stuprör och politiska minfält. Hur skapar vi en experimentkultur där vi testar nya metoder som sociala utfallskontrakt, impact investing, gröna eller sociala obligationer?

60 min

Nöjesteatern

Hur kan sociala organisationer ta reda på om det arbete de dagligen gör har en positiv samhällspåverkan?  I denna session får vi höra konkreta exempel från sociala entreprenörer på hur de mäter impact i praktiken, samt hur resultaten kan användas både för att utveckla metoden och för att sprida lösningen. Vi kommer även att lyfta blicken och prata om nästa steg för sektorn – att visa på kopplingen mellan sociala insatser och minskade samhällskostnader.   Medverkar: Therese Jarland (Maskrosbarn), Andreas Nygren (Process Kedjan), Pernilla Parding (Bostad Först, Stockholms Stadsmission), Maria Pellborn (SEB), Hanna Holmström (Inkludera), Eriana Spahiu (Inkludera)

60 min

Stora scen, Nöjesteatern

Nu stärker vi innovationssystemet för att i större utsträckning kunna möta sociala företags behov! Vinnova stöttar innovationsfrämjare som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället – välkommen att träffa några av dem. I denna session vill vi uppmärksamma det stöd som innovationsfrämjare kan ge till sociala företag – och hur det ska kunna bli mer effektivt och nå fler. Vilka luckor har de identifierat i systemet? Vilka behov vill de möta? Hur säkerställs att det offentliga plockar upp och använder de sociala lösningar som växer fram?  Hur kan systemet stötta sociala företag i att samtidigt skapa samhällsnytta och etablera sig långsiktigt? Sessionen riktar sig till alla aktörer inom ekosystemet för social innovation, såväl sociala företag, investerare och offentlig sektor, som vill arbeta för att sociala innovationer kommer till nytta i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Sessionen leds av Judit Wefer, programledare Social innovation, Vinnova.

60 min

Nöjesteatern/Moriskan

Finansiering pekas ofta ut som en av de stora utmaningarna för sociala företag och entreprenörer. Vad händer inom området just nu? Hur ser finansieringen ut ur det sociala företagets perspektiv? Och vilka möjligheter finns att utveckla befintliga finansieringsmöjligheter så att de blir mer tillgängliga för sociala företag? Värd för sessionen är Tillväxtverket

60 min

Nöjesteatern/Moriskan

In the unconference YOU as participant of the SI-Summit has the chance to dig deep into a topic that you propose yourself. No topic is wrong and the rules that apply to the setting is that those who attend are the right people, whatever happens happens, it is up to you and its over when its over. Do you have ideas you are burning to share, conversations you want to have, topics you want to dig deeper and skills you could teach? Propose a session at UnConference Space and we will help you host it! Send an email with your name and your topic and you might be featured in the program in the UnConference Space, e-mail: unconference@impacthub.se We will have 3 slots during each parallel session. The team from Impact Hub will be there to help you.

60 min

unconference space, Nöjesteatern

YALLA! - Vi lever är en varm skildring av hur utlandsfödda kvinnor - en grupp som ofta har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden - genom gemenskap, solidaritet och ett ökat självförtroende lägger nya byggstenar i sina liv via Yalla Trappan. Under ett år har filmarna Peter Malmgren och Marcus Lindberg följt kvinnorna på Yalla Trappan i deras dagliga arbete. Filmen fokuserar främst på fyra kvinnor med olika bakgrunder. Det gemensamma är att de alla stått utanför arbetsmarknaden i många år. Resultatet är en unik film som berör aktuella ämnen i Sverige som invandring, integration och arbetsmarknad.    

45 min

Bistron, Moriskan

En spaning mot framtiden och innovationsrollen i samhället Robin Teigland är professor i företagsekonomi, med inriktning strategi och digitalisering vid Chalmers tekniska högskola. Robin Teiglands forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation. Hon fokuserar framför allt på hur internet, sociala medier, kryptovalutor, och annan ny teknik såsom blockchain möjliggör för självorganiserande grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser och även utmanar långvariga institutionella strukturer. Robin Teigland har vid flera tillfällen listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter och intervjuas ofta om hennes forskning i svensk och internationell media. Hon är även en internationellt efterfrågad talare och kallas ibland ”Sveriges startup-professor”.

30 min

Nöjesteatern

Vi framtidsspanar kring hur arbetet med social innovation ser ut år 2050. Har social innovation och socialt entreprenörskap blivit mainstream vid det laget eller har vi fått en backlash? Vilka hinder har vi mött på vägen och vilka segrar kan vi räkna hem? Och vilka stora sociala innovationer har då sett dagens ljus...?

60 min

Nöjesteatern

Talare

Amir Sajadi
plus

Amir Sajadi

Hjärna Hjärta Cash

Andreas Nygren
plus

Andreas Nygren

Process Kedjan

Anna Tengqvist
plus

Anna Tengqvist

Kontigo

Anna Wiking
plus

Anna Wiking

Fastighetsägarna Syd

Åsa Skogström Feldt
plus

Åsa Skogström Feldt

IKEA

Corinne Uppman Helminen
plus

Corinne Uppman Helminen

Tillväxtverket

David Polfeldt
plus

David Polfeldt

Massive Entertainment

Eriana Spahiu
plus

Eriana Spahiu

Inkludera

Erika Augustinsson
plus

Erika Augustinsson

Mötesplats Social Innovation

Fredrik Björk
plus

Fredrik Björk

Malmö universitet

Gustavo Nazar
plus

Gustavo Nazar

Malmö stad

Hanna Holmström
plus

Hanna Holmström

Inkludera

Indy Johar
plus

Indy Johar

Zero Zero

Isabelle Falck
plus

Isabelle Falck

Moderator POP-UP SCEN

Jan Svensson
plus

Jan Svensson

Mikrofonden Väst

Jenny Carenco
plus

Jenny Carenco

Prosper Social Impact

Jeroo Billimoria
plus

Jeroo Billimoria

Serie-entreprenör

Joeri van den Steenhoven
plus

Joeri van den Steenhoven

YINK Systems Change

Johan Wendt
plus

Johan Wendt

Social entreprenör

Judit Wefer
plus

Judit Wefer

Vinnova

Karin Stenmar
plus

Karin Stenmar

Folksam

Lars Hulgård
plus

Lars Hulgård

Roskilde universitet

Lars Lööw
plus

Lars Lööw

Svenska ESF-rådet

Lars Wärngård
plus

Lars Wärngård

Forte

Maja Manner
plus

Maja Manner

ÅF

Malin Lindberg
plus

Malin Lindberg

Luleå tekniska universitet

Maria Pellborn
plus

Maria Pellborn

SEB

Marléne Engström
plus

Marléne Engström

Malmö stad

Martin Thörnkvist
plus

Martin Thörnkvist

Moderator

Mia Odabas
plus

Mia Odabas

Moderator

Niss Jonas Carlsson
plus

Niss Jonas Carlsson

Språkkraft

Per Grankvist
plus

Per Grankvist

Journalist och föreläsare

Pernilla Parding
plus

Pernilla Parding

Bostad Först (Stockholms Stadsmission)

Richard Engström
plus

Richard Engström

IMPACT X

Robin Teigland
plus

Robin Teigland

Chalmers

Sanne Cederstam
plus

Sanne Cederstam

Malmö stad

Sara Damber
plus

Sara Damber

Social entreprenör

Sophie Nachemson-Ekwall
plus

Sophie Nachemson-Ekwall

Handelshögskolan i Stockholm

Tania Ellis
plus

Tania Ellis

The Social Business Company

Therése Jarland
plus

Therése Jarland

Maskrosbarn

Thomas Frostberg
plus

Thomas Frostberg

Moderator

Tom Roodro
plus

Tom Roodro

Malmö stad

Yasemin Arhan Modéer
plus

Yasemin Arhan Modéer

Moderator

Biljetter

Student och idéburen sektor

1 300 kr

Båda dagarna
(en dag 1 000 kr)

Gäller t o m 12/11
Early bird

1 300 kr

Båda dagarna
(en dag 1 000 kr)

Gäller t o m 30/8
Ordinarie pris

2 000 kr

Båda dagarna
(en dag 1 800 kr)

Gäller 1/9 till 14/10
Late bird

2 500 kr

Båda dagarna
(en dag 2 000 kr)

Gäller 15/10 till 12/11

Arrangörer

Bakom Social Innovation Summit står Mötesplats Social Innovation (MSI), den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap, i samarbete med Malmö universitet och Malmö stad.

I samarbete med

Är du intresserad av att bli partner på SI SUMMIT 2018
kan du kontakta oss här.

Huvudpartners

Partners

6a7f7f3383d66d0406926d6ef9f688f7

SI Summits vänner

Folkets park, Malmö

Moriska paviljongen
& Nöjesteatern

Boende

Kontakta oss

ANNA LANDEBORG

Mötesplats Social Innovation
Projektledare

070-222 07 11
anna.landeborg@mau.se

MARIA COLLINGS

Mötesplats Social Innovation
Kommunikation

070-853 29 30
maria.collings@mau.se

YASEMIN ARHAN MODÉER

Altitude Meetings
Konferensproduktion

070-992 80 48
yasemin@altitudemeetings.se

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter